BERGEN BIL OG MC SKOLE AS
trafikkskolen med fornøyde elever
moped.jpg

Moped kl. M146

Mopedopplæring

Føreropplæring for 2-hjuls moped - Klasse AM146

Nye regler f.o.m. 1/1-17: Opplæringen i klasse M146 har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste trinnet.


Pris: Pakkepris kr 7500,- * som Inkluderer:

 • Grunnkurs moped (kr 900,-)
 • Obligatorisk opplæring trinn 2 (trinnvurdering trinn 2)
 • Obligatorisk opplæring trinn 3 (Sikkerhetskurs i trafikk og trinnvurdering trinn 3 )
 • Obligatorisk opplæring trinn 4 (Sikkerhetskurs på veg)

* Krav til trinn 4: Eleven skal i tillegg ha tilstrekkelig undervisning som er nødvendig for å nå hovedmålet. Pakkepris dekker hele mopedførerkortet for de fleste, men om eleven trenger vesentlig mer øving enn normalt, vil dette bli fakturert eleven.


Trinn 1

Før du kan starte opplæringen på moped(klasse AM146) må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Dette kurset er også gyldig til alle andre lette klasser (moped, bil, MC).

Klikk på knappen under for påmelding til Trafikalt grunnkurs, om du ikke har det fra før.


Trinn 2

 • Obligatorisk grunnkurs klasse AM146 består av 4 undervisningstimer teori.
 • Mestre mopeden teknisk (ikke krav til minimumstimer)
 • Trinnvurdering 1t pr. elev (ta stilling til om målene på trinn 2 er nådd). Varighet: 1t.

Mål for trinn 2:

Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer. (klasserom, 4 timer)

Eleven skal:

 1. Gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse AM146

 2. Drøfte mopedførerens kapasitet og trafikkens krav

 3. Drøfte mopedens oppbyggning med tanke på sikkerhet og miljø

 4. Gjøre rede for mopedførerens bekledning med tanke på sikkerhet

 5. Drøfte eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell

 6. Drøfte begrepene sikker, strategisk og taktisk kjøring

Klikk på knappen under for påmelding til Grunnkurs moped (nytt fra 1.1.2017) eller benytt kurslisten under knappen. 


Trinn 3

 • Trafikal opplæring i trafikk (ikke krav til minimumstimer).
 • Sikkerhetskurs i trafikk (4 undervisningstimer, hvorav 3t praktisk kjøring og 1t planlegging og oppsummering. Varighet: 4 timer.
 • Trinnvurdering 1t pr. elev (gjennomføres på slutten av trinnet) Varighet: 1 time.

Mål for trinn 3:

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å samarbeide med andre trafikanter og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal:

 1. Mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandlig med andre trafikanter, herunder forutse, oppfatte og motvirke risiko for møteulykker, å bli forbikjørt og å kjøre forbi

 2. Vurdere sin egen ferdighet til å kjørei god samhandling med andre


Trinn 4

 • Obligatorisk sikkerhetskurs på veg, – 4 undervisningstimer; minst 3t praktisk kjøring bestående av kjøring med refleksjonspauser. Resterende tid brukes til refleksjon og oppsummering.  Varighet: 4 timer.
 • Eleven skal i tillegg ha tilstrekkelig undervisning som er nødvendig for å nå hovedmålet.

Mål for trinn 4:

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal:

 1. Videreutvikle tydelig, sikker og selvstendig kjøring med koped i tettbygd strøk og landevegsmiljø ved bruk av systematisk informasjonsinnhenting og presis kjøre-teknikk

 2. Erfrare og velge kjørerute som gir størst mulig trygghet og minst mulig ulempe for annen trafikk

 3. Reflektere over egne opplevelser og mopedens muligheter for sikker transport


OFFENTLIG EKSAMEN: Teoriprøve på en trafikkstasjon.

Når hele mopedkurset er gjennomført og registrert hos vegvesenet, kan eleven avlegge teoriprøve for moped (AM146) på en trafikkstasjon. Når teoriprøven er bestått, mottar du mopedlappen. Du må være fylt 16 år for å ta teoriprøven.

 
Når du er elev ved Bergen Bil og MC skole og Max Trafikkskole er det vårt ansvar at opplæringen du får følger forskriftene satt av Statens Vegvesen. Du er trygg på at vi til enhver tid tilfredsstiller kravene fra vegvesenet.


Gode råd:

 • Kjøp deg læremateriell gjennom trafikkskole, i bokhandelen eller på internett
 • Les læreboken grundig, flere ganger.
 • Lær deg kunnskapsstoffet på samme tid som du tar praktisk opplæring, da sitter det bedre.
 • Å bare løse oppgåver på nettet er ikke nok til å lære stoffet. Da lærer du spørsmålene, ikke teorien!

 

Meld deg på Moped Grunnkurs under!


Regler for øvelseskjøring med moped

 • Dere kan øvelseskjøre med moped fra ungdommen er 15 år
 • Ha med bevis på gjennomført trafikalt grunnkurs og legitimasjon med bilde
 • Den som er med på øvelseskjøringen må være 25 år
 • Du må selv kjøre motorsykkel, det er ikke lov å kjøre etter i bil eller på moped
 • Du må selv ha hatt førerkort i den klassen dere øvelseskjører i de 5 siste årene
 • Dere må ha refleksvester med «L»
 • Dere kan bare øvelseskjøre med moped som er registrert for én person
 • Dere må kunne snakke sammen gjennom godkjent kommunikasjonsutstyr
 • Fartsgrensen for mopeder er 45 km/t
 • Husk at det er påbudt med hjelm!

Tips for trygg øvelseskjøring med moped

Mange ungdommer tar mopedlappen. Derfor kan det å øvelseskjøre med ungdom til mopedlappen være din første erfaring som privat «kjørelærer». Det er lurt å starte opplæringen med timer hos en trafikkskole og samarbeide tett med kjørelæreren. Da blir dere trygge på situasjonen, samtidig som den private øvelseskjøringen gir mange timers erfaring med moped på veiene. Husk at du er ansvarlig for den som øvelseskjører. Vær også ekstra oppmerksom på at dere ikke må være til fare eller ulempe for annen trafikk.

Hvor kan dere øvelseskjøre med moped?

Velg sted etter hvor langt dere har kommet i opplæringen. Unngå øvelseskjøre i tett trafikk og høy fart før dere begge kjenner godt til rytmen i trafikken. På øvingsbane eller avsperret område kan ungdommen kjøre alene, slik at du kan se på instruere. I starten er det best å øvelseskjøre med moped på tørr asfalt.

Kommunikasjon under øvelseskjøringen

Dere trenger en kommunikasjonsløsning, også kalt intercom, når du skal kjøre bak den som øvelseskjører på moped. Det er mulig du allerede har en fra før, for å kommunisere med passasjerer. Det er imidlertid viktig at intercom´en er tilrettelagt for trådløs kommunikasjon mellom minst to kjøretøyer, såkalt «bike to bike». Den bør være vanntett og lett å montere i alle typer hjelmer.

Velg en god intercom-løsning

Her finner du eksempler på gode intercom-modeller, fra de enkle til de mer avanserte. Midland  kommuniserer begge mellom to kjøretøyer og er godt egnet for øvelseskjøring med moped. Du finner dette på safemc.no

Kilder: Statens vegvesenUng.no.