BERGEN BIL OG MC SKOLE AS
trafikkskolen med fornøyde elever
news.jpg

Nyheter

Fraværsgrensen i videregående skoler

Viser til mottatt forespørsel fra mange av våre elever angående de nye fraværsreglene og trafikkopplæring utenom skoletid og vi vil her prøve å besvare deres spørsmål så godt vi kan.

Bergen BIL&MC skole AS jobber med trafikksikkerhet og vårt fremste mål er å utdanne gode trafikanter i tråd med 0-visjonen (regjeringens mål om null hardt skadde og drepte i trafikken.)

Vårt mål vil derfor alltid være å legge til rette for en god og trygg trafikkopplæring som inkluderer utvikling av selvinnsikt, risikoforståelse og selvstendighet hos eleven. For å oppnå dette er det vesentlig at opplæringen foregår på tidspunkter hvor elevene er opplagt og mottakelig for læring, samtidig som det er normal trafikkmengde og gode lysforhold under kjøringen. Vi registrerer at elevene som regel ikke er mottakelig for læring etter en lang skoledag, samtidig som trafikkmengden på ettermiddagen byr på problemer med tanke på å gjennomføre ønsket opplæring i løpet av den tiden vi har til rådighet.

Vi er lovpålagt av myndighetene å drive opplæring i henhold til en læreplan, på lik linje med de videregående skolene. Læreplanen stiller krav til oss som trafikkskole, og de kravene imøtekommer vi kun ved at opplæringen blir gjennomført i henhold til de punktene som ble nevnt ovenfor. En del av den obligatoriske opplæringen må også gjennomføres på dagtid fordi den går gjennom NAF (sikkerhetskurs på bane) og Statens Vegvesen (teori- og og praktiske førerprøver,) som ikke har åpent på kveldstid og i helger.

Vi ser selvfølgelig at de nye fraværsreglene byr på problemer for de som ønsker å ta førerkort og vår løsning er derfor at elevene starter opplæringen hos trafikkskolen senest ved fylte 17 år, men gjerne tidligere. Vi anbefaler sterkt en dobbel kjøretime allerede ved fylte 16 år for å unngå at elevene får med seg uvaner hjemmefra. Vi anbefaler alle våre elever å ta med timeplanen sin innom kontoret eller til trafikklæreren på første kjøretime, slik at man sammen kan finne en løsning som gir best mulig opplæring uten at det påvirker fraværet for mye.

Vi registrerer at de fleste elevene på de forskjellige videregående skolene har mulighet til å kjøre på forskjellige tidspunkter, både før og etter skolen og i enkelte fritimer. Dette krever god planlegging sammen med trafikkskolen, men lar seg gjøre ved at elevene starter opplæringen tidlig. De som ønsker opplæring i ferier bes ta kontakt med oss i god tid for å bestille opplæring, da mange ønsker det samme.

Vi kommer selvfølgelig til å gjøre vårt ypperste for å tilpasse oss din timeplan!

(hentet fra Driving trafikkskole)