TRAFIKKSKOLEN MED FLEST FORNØYDE ELEVER
om-oss | retningslinjer | personvern | | kontakt | ofte stilte spørsmål
(+47) 55 36 71 00 | bilmc@bilmc.no
Bergen Bil og MC skole AS, Fjøsangerveien 32, 5054 Bergen, Norway kjøreskole | trafikkundervisning | trafikalt grunnkurs | mc-utstyr - safemc.no

  • Facebook Social Ikon
  • Google Places Social Ikon
  • Instagram Social Ikon

Er du klar for en effektiv opplæring?

Skriv i kommentarfeltet i registreringsskjema at du ønsker en effektiv opplæring.

Visste du at vi tilpasser kjøringen til din timeplan?
Dersom du har masse tid tilgjengelig, og ønsker å gjennomføre opplæringen effektivt, er vi svært behjelpelig med det!

For å gjennomføre opplæringen på kortest mulig tid, er det en god idé å ha øvelseskjørt masse privat før du begynner ved kjøreskolen.


Dersom du har øvet masse, vil det stort sett gå an å gjennomføre opplæringen du skal i løpet av en til to måneder, og gjerne kortere tid dersom du har anledning til det.

Vi anbefaler at du gjennomfører en vurderingstime med en av våre engasjerte kjørelærere, og sammen kan dere avtale en god plan for din opplæring.

Individuell tilpassing
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk trinnvurdering

  • Du og  din trafikklærer skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3


TRINN 3 TRAFIKAL DEL
På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer bl.a. om trafikantgrupper og interessemotsetningar, å kjøre effektiv og behagelig, miljøvennlig og økonomisk, å redusere risikoen for møteulykker og å bli forbikjørt og å kjøre forbi.
Også det du skal lære på trinn 3, blir du prøvd i når du kjører opp.

TRINN 4 AVSLUTTENDE OPPLÆRING
På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du skal bl.a. kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkort.

INDIVIDUELL TILPASNING OG MENGDETRENING
Noe av opplæringen på dette trinnet er obligatorisk (se nedenfor). Dette er til vanleg ikke nok til å nå hovedmålet. 
Det er viktig at du i tillegg øver tilstrekkelig på trafikkskole og/eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusen kilometer før du går opp til prøve.


For å ha godt utbytte , er det viktig at du er god nok fra før . Ideelt burde du være god nok til å bestå praktisk førerprøve før du gjennomfører dette kurset!
Gjennom kurset skal du videreutvikle

  • forståelse for risikoen ved bilkjøring

  • evne til å motvirke bl.a. møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker

  • evne til å vurdere deg selv som fører

Kilde: Statens Vegvesen

Colour Landscape_edited.jpg