Forberedelser til førerprøve

Det er viktig å stille godt forberedt til oppkjøring

Mange av disse elementene gjelder også for førerprøve på MC


Vi har laget en liste med råd, tips og nyttig informasjon, slik at du som elev ved Bergen BIL&MC skole er klar for det som skal skje:

Du møter din lærer til avtalt sted og tid (normalt 45 minutter før førerprøven starter). Bilen du benytter, er den samme bilen som du har brukt under hele opplæringen, så du slipper å venne deg til ny bil. Likevel brukes oppvarmingstimen til å gjøre seg kjent med bilen, spesielt om du har øvet privat dagene i forkant.

Dersom du lurer på noen elementer i forbindelse med sikkerhetskontroll av kjøretøyet, gjelder det at du får klarhet i dette under oppvarmingstimen.

Når du møter til oppkjøring, må du betale og vise gyldig legitimasjon. Du må leie kjøretøy fra trafikkskolen.


Førerprøven gjennomføres på ca. 70 minutter, og er delt i tre deler:

 • Kvittering, ID mm.

 • Når du og sensor fra Statens Vegvesen har satt dere i bilen, ønsker sensor å se kvittering for betalt gebyr og gyldig ID. Gyldig ID kan være pass, annet førerkort eller bankkort med bilde. Det er viktig at ikke ID-dokumentet ditt har gått ut på dato. Videre skal du også skrive inn din e-post adresse på et nettbrett som sensor har med seg, ettersom vedtak (resultatet) blir tilsendt deg digitalt etter endt prøve.

 • Klargjøring av kjøretøyet

 • Denne delen innebærer korrekt innstilling av setet, ratt, hodestøtte og speil, samt at du skal beherske kjøretøyets innretninger som vindusviskere, varme, etc.

 • Normalt er alt dette ferdig, ettersom du har gjennomført en oppvarmingstime i forkant av selve førerprøven

 • Sikkerhetskontroll

 • Stikkprøve av tilfeldig valgte oppgaver. Les gjennom >>

 • Selve kjøringen, som er den mest omfattende delen

 • Du vil få en veldig god klargjøring for hvordan førerprøven foregår sammen med sensor. Både hvordan tilsigelser og beskjeder forekommer, samt at det presiseres at det er du som elev, som er definert fører av kjøretøyet. Du vil også ha anledning til å bestemme om du ønsker å prate, ha det stille, ha på radio eller egen musikk.


Kjøringen foregår etter en rute som er bestemt på forhånd, og sensor vil gi deg beskjed underveis hvor du skal kjøre. Du må kjøre og løse oppgavene selvstendig, og prøven vil bli vurdert mest mulig som en helhet. Det er du selv som er fører, og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Sensor kommer til å bruke nettbrettet delvis aktivt underveis i prøven, ettersom dette er verktøyet de bruker. Der noterer de både positive elementer, såvel som negative elementer - eller rett og slett bare "neste punkt" i ruten.


Førerprøven blir vurdert opp mot hovedmålet i opplæringen, og det skal du ha fått god kjennskap til gjennom opplæringen hos oss.

Eksempler på momenter som blir vurdert under prøven:

 • OBSERVASJON

 • FARTSTILPASNING

 • TRAFIKKTILPASNING

 • PLASSERING

 • TEGN

Dette er bare et kort utdrag fra elementer som blir vurdert.


Før førerprøven:

 • Still godt forberedt, ha god kontroll på rygging, parkering og sikkerhetskontroll.

 • Prøv å være uthvilt og ha spist et godt måltid. Spesielt viktig er en sunn og god frokost.

 • Det er lurt å ikke tenke for mye på dette som en eksamen, men at du kun skal kjøre bil.

 • Sensorkorpset er flinke i jobben sin, og har i oppgave å formidle de samme momentene til alle kandidater.

 • Noen elever velger å holde det hemmelig at de skal ha førerprøve. Det er opptil hver enkelt elev å bestemme. Trafikkskolen har taushetsplikt.

 • Eleven velger selv om en vil prate, høre på musikk eller ha det stille i bilen

 • Om ønskelig, kan lærer sitte på under førerprøven. Avtal med din lærer.

 • Aller helst bør du lese og friske opp kunnskaper teorien. Da blir du tryggere på reglene, som igjen får deg til å kjøre bedre.

 • Vi anbefaler at du kjører en dobbelttime eller to den siste uken eller dagene før førerprøven. Det er i så fall hensiktsmessig å kjøre i områdene rundt trafikkstasjonen.

 • Om din trafikklærer anbefaler at du bør utsette prøven, kan det være fornuftig å høre på ham/hun. Men du som er elev bestemmer, og vi vil sammen med deg prøve å gjøre best mulig forberedelser.


Under førerprøven:

Når du skal ut på selve kjøreturen, skal du prøve å ha fokus på å gjøre det du kan. Husk at det du har lært i kjøretimene og gjennom obligatoriske kurs, er den kjøremåten vi ønsker å se også på førerprøven. Mange har hørt det ene eller andre, om at man skal kjøre ekstra sakte, ekstra lang avstand til forankjørende, blinke ekstra tidlig, og så videre.

Prøv å kjøre på den måten du har lært av din trafikklærer, og ikke endre den.

Veldig mange elever forteller at de første fire-fem minuttene gjerne er ekstra preget av spenning og nervøsitet, men at resten av tiden "plutselig flyr".

​Husk at du også kan kommentere din egen kjøring underveis, dersom du gjør du skulle ønske du hadde gjort annerledes. Etter endt kjøretur vil du også ha muligheten til dette.


Etter førerprøven:

Når du har returnert til trafikkstasjonen skal du ryggeparkere, sku av motoren og sikre kjøretøyet.

Etter parkering vil du som elev ha anledning til å beskrive situasjoner som du mener er verdt å nevne. Dette kan være at du har gjort noe under kjøringen som du ikke er så fornøyd med selv. Selvinnsikt vil bli svært godt mottatt!

Når dette er gjort, vil sensor bruke to-tre minutter på å skrive et vedtak på nettbrettet, og disse minuttene kan oppleves at de tar lang tid.

Etter dette får du resultatet om du har bestått eller ikke, samt en skriftlig begrunnelse for resultatet sendes på mail.


Dersom du består førerprøven, skal du inn igjen på trafikkstasjonen for å få utstedt et midlertidig førerbevis. Førerkortet blir sendt i posten til deg i posten etter ca en uke.

Husk at det er ulovlig å kjøre uten gyldig midlertidig førerbevis eller førerkort.

Nå kan du dele bildet av deg med skolebilen på sosiale medier!!


Hvis du stryker på oppkjøringen må du vente i minst fire uker (karantene) før du kan prøve på nytt. Du må betale for ny prøve, både til trafikkskolen og til Statens Vegvesen.

Dersom du har fått ikke bestått, anbefaler vi at du tar noen flere kjøretimer før neste oppkjøring. Ta med vurderingsskjemaet som sensor fylte ut, og gå gjennom dette sammen med din lærer.

Da ser vi hva som var problemet på førerprøven, og kan jobbe målrettet på dette.

Kilde: Statens vegvesen, teoritentamen.no, bilmc.no