Sikkerhetskontroll tilhenger

Motorsykkel sikkerhetskontroll spørsmål og svar


 1. Hva er kravet til speilutrustning og sikt bakover når du kjører med tilhenger?

  • 10 meter bak speilet skal du kunne se veibanen 2 meter venstre side og 2,5 meter høyre side for tilhengeren

  • Når tilhenger er like bred eller bredere enn bilen, skal du kunne se tilhenger i begge speil

  • Når tilhenger er smalere enn bilen, skal du kunne se den i ett speil

 2. Hvilke(n) lastsikringsmetode(r) er benyttet i den aktuelle tilhengeren du kjører?

  • Låsing, stenging, surring eller en kombinasjon

  • (i Bergen BIL&MC skole sin tilhenger er det benyttet både stag til stenging, samt fiberstropper til surring)

 3. Gjør rede for hvordan lastsikringen i dette tilfellet oppfyller kravene til sikring av last.

  • Lastens vekt er 450 kg (+/-)

   • stag foran og bak (tåler 1500kg)

   • Fiberstropper med bruddstyrke 2000 kg benyttet retning fremover, bakover samt en stropp på tvers.

  • Kolli #2 - dekk fremme, sikret med stropp

 4. Kontrollere om dekkene på denne tilhengeren har riktig bæreevne

  • Se vognkort pkt 12 - Aksler/dekk/felg

   • Finn Min LI - Minimum lasteindeks/load index

   • Bergen BIL&MC skole sin tilhenger skal dette tallet være 96

  • Kontrollere om dekkets bæreevne samsvarer med vognkortet, eller er høyere. Det skal ikke være lavere tall.

 5. Hva er største tillatt totalvekt på denne tilhengeren?

  • Se vognkort pkt. 8 - Vekter

   • Tillatt totalvekt 2700 kg

 6. Hvor tung tilhenger er det lov å trekke med denne bilen?

  • Se vognkort pkt. 8 Vekter

   • Tillatt hengervekt med brems

 7. Kontrollere tilhengerkoblingen og gjør rede for hva du kontrollerer

  • Sjekk sikkerhetswire, strømkabel, at belgen er hel og fin, alle bolter sitter fast, at nesehjulet er hevet og at tilhengeren har festet seg skikkelig i kjøretøyet/tilhengerfestet. Løft gjerne litt på tilhenger og/eller se at tilkoblingsvarsler har slått ut.

 8. Kontrollere parkeringsbremsen på tilhengeren

  • Dra opp parkeringsbrems på tilhenger. Prøv deretter å løse bilen/sette igang fremover. Tilhenger skal nå “holde igjen” bilen. Ikke forsøk å trekke tilhenger med låste hjul.

 9. Hva er tillatt koblingslast på denne bilen?

  • Se vognkort pkt. 8 - Vekter

   • Tillatt koblingslast (I begge vognkort)

  • Ofte tillater tilhengeren høyere koblingslast enn kjøretøyet, og noen ganger motsatt. Uavhengig kjøretøy, er det kjøretøyet med lavest tillatt koblingslast som er gjeldende

 10. Kontrollere om dekkene på tilhengeren har rett dimensjon

  • Vognkort pkt 12 - Aksler/dekk/felg

   • Std dekkdimensjon. Samsvarer dekkdimensjon i vognkort med det som står på tilhengeren?

 11. Er det tillatt å kjøre tilhenger med last som stikker utenfor sidene på tilhengeren?

  • Ja, inntil 15 cm på en eller begge sider. Den totale bredden må ikke overstige 2,55 m. Båt på båthenger kan stikke mer enn 15 cm ut, men den totale bredden må ikke overstige 2,55 m.

 12. Gjør rede for hvilke konsekvenser det kan ha å kjøre med for tung tilhenger

  • Reduserte kjøreegenskaper, overbelastning på dekk, skade på tilhenger. Regress ved forsikringsutbetaling, ulovlig, straffereaksjon ved kontroll

 13. Hvilke krefter skal lastsikringen tåle ved brems?

  • Lastsikringen skal tåle hele lastens vekt (100% eller 1G) fremover

 14. Hvilke krefter skal lastsikringen tåle i sving?

  • Lastsikringen skal tåle minimum halve lastens vekt (50%) sideveis belastning

 15. Prøvekjør og kontrollere at påløpsbremsene/funksjonsbremsene på tilhengeren fungerer.

  • Kjør i 15-20 km/t, for deretter å trykke kraftig på bremsepedal (samt clutch). Kjenne etter at bremsene på tilhengeren tar, evt. se etter bremsespor hvis grus/snø. Dersom bremsene er utslitt vil bremsedemperen slå i bunn, og du hører et smell.

 16. Kontrollere sikkerhetswire og gjør rede for hva du kontrollerer.

  • Se at wire er festet i tilhengerens parkeringsbremse. Den skal være hel og fin. Det er viktig at den ikke er surret rundt noe på tilhengeren, da den vil miste funksjonen sin.

  • Wire festet i egen krok på trekkvogn/bilen, eller i løkke rundt tilhengerfestet.

  • Dersom draget på tilhengeren hopper av under kjøring, skal wire dra til parkeringsbrems på tilhenger, og deretter ryke.

 17. Nevn tre lastsikringsmetoder.

  • Låsing, stenging og surring. Eller en kombinasjon av disse.

 18. Kjør på vekten og gjør rede for hvor tung tilhengeren er nå.

  • Utføres. Husk at deler av tilhengerens vekt er “overført” til bilen, da koblingslast også må taes med i beregningen. Helt korrekt vekt får vi først når vi kobler av tilhenger fra tilhengerfestet.

 19. Hva er tillatt nyttelast for denne tilhengeren?

  • Se vognkort pkt. 8 - Vekter

   • Tillatt nyttelast

   • Husk at bilens tillatte hengervekt også kan begrense aktuell tillatt vekt

 20. Hvilke krav gjelder for sikring av veggrep på tilhenger hvis vinterføre?

  • De samme kravene som på bil. Minste tillatte mønsterdybde 3 mm

  • Etter 1.november er det også krav om M+S markering på dekkene på tilhenger