Sikkerhetskurs på vei

Avsluttende del trinn 4

Mål for trinn 4

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Spørsmål til bruk før, under og etter kjøreturen


Begrunne valg av fart

Gjennom kjøreturen skal du hele tiden vurdere ditt valg av fart. Hvilke momenter kan være medvirkende og avgjørende ved valg av fart?

Miljøvennlig kjøring?
Gjennom kjøreturen skal du kjøre på en måte som er miljøvennlig. Hvilke momenter kan være medvirkende og avgjørende for miljøvennlig kjøring?

Presis kjøreteknikk
Gjennom kjøreturen skal du ha en presis kjøreteknikk. Hva forstår du med uttrykket presis kjøreteknikk?


Forbikjøring og møtesituasjoner

Oppleve og erfare møtesituasjoner og å bli forbikjørt, samt å vurdere og utvise hensiktsmessig atferd og vilje til å ivareta egen og andres sikkerhet i slike situasjoner.

Hva er viktig for deg i slike situasjoner?


Myndighetene sine tiltak for å unngå ulykker?

Kjenner du til og har opplevd/erfart hvilke tiltak myndighetene har satt for å unngå ulykker?

Planlegging og gjennomføring av en kjørerute i variert trafikkmiljø - Kartkjøring


Start ved Bergen Bil&MC Skole på Danmarksplass, eller avtalt sted med din lærer.

Følg så videre de forskjellige stedene i oppsatt rekkefølge.

Det viktigste er at du lager en plan, og følger DIN plan.


Planlegg aller helst kjøringen hjemme i forkant

Du skal planlegge ruten i forkant, og alle hjelpemidler er tillatt. Bruk gjerne karttjenester som Google maps, 1881 osv. Spør gjerne din trafikklærer om du lurer på noe. Lykke til!


Under planleggingen skal du:

 • tenke gjennom hva du forventer å møte på fra et punkt til neste, f.eks omgivelser, type vei, trafikkmengde, miljø, sikkerhet

 • begrunne valg av rute til det enkelte punkt

 • tenke gjennom behov for pauser og næring

 • beregne tidsforbruk mellom hvert punkt

 • klargjøre bilen til turenRuten du skal planlegge og gjennomføre; 1. Bergen BIL og MC skole AS, Fjøsangerveien 32, 5053 Bergen, Startdestinasjon

 2. Circle K Helleveien, Helleveien 34, 5042 Bergen Stanse, snu og forsette

 3. Esso Mjåtveitflaten, Mjåtveitflaten 1, 5918 Frekhaug, Parkere

 4. Hordvik Barnehage, Hordvikveien 131, 5108 Hordvik, Stanse langs veien

 5. Bergen trafikkstasjon, Åsane, Heiane 4, 5131 Bergen, Parkere på “SKOLE” parkering

 6. Bergen jernbanestasjon, Strømgaten 4, 5015 Bergen, Stanse på lovlig sted, snu og fortsette

 7. Haukeland skole, Stemmeveien 1, 5009 Bergen, Finn egnet sted å snu

 8. Rema 1000 Fjøsanger, Straumeveien 3, 5073 Bergen, Parkere på egnet plass

 9. Shell Varden, Vardeveien 2, 5141 Fyllingsdalen, Stanse og fortsette

 10. Rema 1000 Melkeplassen, Øvre Fyllingsveien 77, 5161 Laksevåg, Parkere på egnet plass

 11. Klostergarasjen, Vestre Murallmenningen 14, 5011 Bergen, Kjør inn i garasjeanlegget, parkere på egnet plass, kjør ut

 12. Bergen Bil&MC Skole, Fjøsangerveien 32, 5054 Bergen, Parkere på egnet plass