GDPR og personvernerklæring

GDPR og Personvern

Bedriften skal alltid informere om:

1. Bergen BIL og MC skole AS, Fjøsangerveien 32, 5053 Bergen. bilmc@bilmc.no, telefon 55367100. Personvernombud; Aleksander Avsnes

2. Formålet eller formålene med behandlingen av personopplysningene
Vi behandler opplysninger om e-post,telefonnummer, navn, fødselsdato fordi dette er nødvendig i vårt register. Dette er nødvendig grunnet informasjon som er påkrevd av blant annet Statens Vegvesen sine systemer for registering av opplæring. Vi er også påkrevd å ha fullt navn slik at vi kan registrere korrekte opplysninger til Statens Vegvesen. Vi trenger e-post for å kunne sende ut faktura og/eller få kontakt med deg som kunde. Vi trenger telefonnummeret ditt for å kunne opprette en unik kundekonto gjennom vårt administrasjonsprogram TABS (LimeGreen digital). Vi benytter gjerne e-post eller mailadresse til å sende ut påminnelser om kurs og eller opplæring.

 • GDPR personvern er viktig for oss som bedrift, og vi tillater ikke at data blir tildelt andre enn de som har krav på dette av forskrift. Eleven/kunden kan når som helst be om dokumentasjon på den data vi har lagret, og kreve dette slettet. Unntak gjelder krav om lagring fra Myndighetene.

3. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen.
Vår behandling av opplysninger om kunde/elev er basert på krav fra myndighetene (Vegdirektoratet), om at vi skal føre elevbok. I tillegg er det som nevnt i punktet over, at vi kan benytte kontaktinformasjon til å sende ut sms og e-post til kunder, både nye og tidligere elever.

4. Hvem som eventuelt er mottaker av personopplysningene.
Mottakere som er databehandlere av informasjonen, offentlige myndigheter (Bergen BIL&MC skole AS, Statens Vegvesen, TABS.no v/LimeGreen, Google Skjema v/Google, TABS skjema).

5. Oppbevaringsperiode for opplysningene.
Vi har  krav fra myndighetene som forteller om hvor lenge vi skal lagre opplysninger om den enkelte kunde ifbm trafikkopplæring. Det er krav som tilsier at vi skal kunne gå tilbake i tid og arkiver, for å vise ved evt tilsyn/formaltilsyn.

6. De registrertes rettigheter til å;

 • be om tilgang til opplysningene som er lagret om dem
  Herunder bl.a. foresatte eller juridiske verge har anledning til å be om innsyn i datainnsamling for den enkelte kunde. Dersom kunde selv er myndig, vil ikke verge og/eller foresatte kunne be om tilgang.
 • be om retting av opplysninger som er uriktige
  Gjelder tilsvarende som over
 • be om sletting av opplysninger
  Sletting av opplysninger kan forekomme på forespørsel, med unntak av lovpålagte opplæringskort som myndighetene stiller krav til om oppbevaringsperiode. Herunder personnummer mv.
 • be om begrensning av behandling
 • protestere mot at opplysninger blir behandlet
 • be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til andre
 • trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
 • klage til Datatilsynet i Norge (eller tilsvarende organ der den registrerte bor eller der regelbrudd har funnet sted) på behandling av personopplysninger

7. Om det finner sted automatiserte individuelle avgjørelser (blant annet profilering).
I så fall skal bedriften informere om den underliggende logikken og betydning / forventede konsekvenser for de registrerte av slik behandling. Det kan finne sted automatisk utsendelse av sms/e-post med markedsføring mv., dersom vi som bedrift ikke finner tilstrekkelig informasjon i offentlige register om innmeldt opplæring.

Bedriften har ikke noen plikt til å oppgi alle typene av personopplysninger den behandler. Bedriften bør likevel vurdere om det er informasjon de registrerte vil forvente å finne i erklæringen.

Hvordan fungerer tilbudspakkene?

Vi tilbyr en unik pakkeløsning, hvor du som elev har full oversikt over hva pengene dine blir brukt til. Når du har valgt og betalt inn beløpet for den tilbudspakken du ønsker, legger vi til den tilhørende bonussummen.
Pengene du betaler inn er ikke låst til noen spesifikke deler av trafikkopplæringen, men fungere som en helt ordinær bankkonto.
Når du har vanlige kjøretimer, eller obligatorisk opplæring og kurs, trekkes dette fra din saldo.

Husk at du har full tilgang til din kontooversikt på egen elevside.

Vi kan ikke garantere at innbetalt beløp dekker komplett opplæring, da det er svært individuelt hvor mye kjøretrening du trenger.
Dersom du bruker opp beløpet og bonus i løpet av din opplæring, vil du motta faktura/regning på det resterende.

Dersom du fullfører din opplæring, og har penger tilgode på din elevkonto, vil du få tilbakebetalt beløpet etter endt opplæring.
Dersom du mot formodning avslutter trafikkopplæring av ulike årsaker (flytting, etc.) vil du få tilbake det du har tilgode, men vi trekker fra pakkerabatten.

Det tilbys kun én pakke pr. elev for elever som starter sin opplæring hos oss, og den kan ikke kombineres med andre tilbud (Vervekampanje gjelder likevel).


HVORFOR VELGE TILBUDSPAKKE?
 

 • trafikkopplæring, og derfor velger vi å gi byens beste pakkerabatt!Vi ønsker å tilby deg som elev et gunstig utgangspunkt for din trafikkopplæring

 • Så lenge saldo på din elevkonto er i pluss, vil du ikke få tilsendt faktura fra oss

 • Del opp betalingen i to avdrag. Første del betales innen 2 uker etter oppstart med kjøretimer, og andre del betales innen første del er brukt opp. Når siste del betales, legger vi inn rabatt

 • Spar penger! Vi vet at det er en stor investering å ta førerkortet, og dermed er det fint å kunne spare penger med gode pakker!
   

 • Pakkene gjelder kun førerkortklasse B, manuelt eller automatgir

 • Pakker gjelder ikke førerkort klasse BE eller B96

 • Egne pakketilbud for motorsykkel kl A, A2 og A1 kommer senere
   

HVORDAN FÅ ET BILLIGERE FØRERKORT? VERV DINE VENNER!

Vi har løpende vervekampanje hvor våre elever kan verve venner eller bekjente.  Verver du en venn, får dere en gratis kjøretime hver, verdi kr 675,- Det er ingen begrensning for hvor mange du kan verve. Altså kan du få ubegrenset med gratis vervetimer, her kan man spare penger om man er om seg! Du kan fortsette å verve elever til skolen, også etter at du er ferdig med din opplæring. Kontakt oss for mer informasjon.