BERGEN BIL OG MC SKOLE AS
trafikkskolen med fornøyde elever
mk.jpg

MC-kurs

Mørkekjøringsdemonstrasjon
Fyll ut påmeldingsskjema!

Gjennomføres fra oktober til mars - Pris kr 1600,-