BERGEN BIL OG MC SKOLE AS
trafikkskolen med fornøyde elever
mk.jpg

Mørkekjøring kursoversikt -bilmc.no

Mørkekjøringsdemonstrason
Fyll ut påmeldingsskjema!

Ferdig på én kveld - Pris kr 1600,-

Påmelding til mørkekjøringsdemonstrasjon ved Bergen BIL&MC skole

Vi minner om at mørkekjøringsdemonstrasjoner kun gjennomføres mellom oktober og mars

           Gratis elevpakke til alle trafikalt grunnkurs elever: Speil, magnetisk L-skilt og refleks. Verdi kr 120,-

          Gratis elevpakke til alle trafikalt grunnkurs elever: Speil, magnetisk L-skilt og refleks. Verdi kr 120,-

Gjennom vårt administrasjonssystem, sendes du videre til en annen nettside, hvor du finner komplett oversikt over alle våre kurs.

Der kan du melde deg på trafikalt grunnkurs, mørkekjøringsdemonstrasjon og mc-kurs.

Trafikkskolen med flest trafikale grunnkurs og fornøyde elever!
Det er mange som tilbyr Trafikalt-grunnkurs i Bergen, men hos Bergen BIL&MC skole får du delta på grunnkurs med engasjerte lærere i et faglig oppdatert miljø. I tillegg har vi gratis elevpakker til våre elever, og en god pris på kursene. 

Før du kan begynne å øvelseskjøre (privat eller ved godkjent opplæringsinstitusjon) må du ta trafikalt grunnkurs. Når kurset er gjennomført vil du få et bevis som du, sammen med godkjent legitimasjon med bilde, må ha med under kjøring.

Bergen BIL&MC skole tilbyr online påmelding av trafikalt grunnkurs! Trykk linken om "Påmelding" til høyre for det kurset du ønsker å delta på.

Dersom du har fylt 25 år eller eldre, er du ikke pålagt å gjennomføre trafikalt grunnkurs. Du må gjennomføre delene som inneholder "Tiltak ved trafikkulykke" og "Førstehjelp". Dersom du ønsker å delta på dette, vennligst ring oss for avtale. Telefon 55 36 71 00.
Vi er trolig Bergens største trafikkskole på trafikalt grunnkurs, og våre kurs holder høy standard. Tar du trafikalt-grunnkurs hos Bergen BIL og MC skole, blir du ferdig med grunnkurset på 4 dager samme uke. Ta kontakt om du har spørsmål, eller meld deg på kurs på listen under :D

 

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs - Med eller uten mørkekjøringsdemo:

Før du kan begynne å øvingskjøre (privat eller ved godkjent opplæringsinstitusjon) må du ta trafikalt grunnkurs. Når kurset er gjennomført vil du få et bevis som du, sammen med godkjent legitimasjon med bilde, må ha med under kjøring. 

Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdelen, vil retten til å øvingskjøre kun være gyldig fram til og med 31. januar året etter. Dette vil framgå av beviset. Når mørkekjøringen er gjennomført vil det ikke være noen tidsbegrensning på beviset. 

De som har gjennomført trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring før 2009, beholder sin rett til øvingskjøring uten tidsbegrensning.

Fra 1. juli 2009 vil personer som er over 25 år være fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Fritaket gjelder ikke førstehjelp og mørkekjøring. Disse delene må være gjennomført før praktisk førerprøve. 

Det innebærer at personer over 25 år kan øvingskjøre, og starte opplæring ved trafikkskole, uten å ha kurset. Man må alikevel under øvingskjøringen dokumentere med akseptabel legitimasjon med bilde at man er over 25 år. 

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor), kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler: 

•  Trafikkopplæringen

•  Grunnleggende forståelse for trafikk

•  Mennesket i trafikken

•  Øvingskjøring og kjøreerfaring

•  Førstehjelp

•  Tiltak ved trafikkulykke

•  Mørkekjøring

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring. 

Trafikalt grunnkurs kan du ta ved en trafikkskole eller i den offentlige skolen. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det i 10. klasse selv om du ikke har fylt 15 år. 

Har du allerede førerkort i en klasse (bortsett fra M 145) eller mopedførerbevis, kan du øvingskjøre i en annen klasse uten trafikalt grunnkurs. Men har du mopedførerbevis, førerkort M 146 (tohjuls moped), S (snøscooter) etter T (traktor) må du likevel ta mørkekjøring og førstehjelp før du kan gå opp til førerprøven! Har du M 145 må ta du fullt trafikalt grunnkurs før øvingskjøring. 
 

Spørsmål og svar om trafikalt grunnkurs:

Kan foreldre eller foresatte være med på trafikalt grunnkurs? 
Svar: 
Regelverket regulerer antall elever som kan være tilstede på kurset (16). Foreldre/foresattes deltagelse på trafikalt grunnkurs i en slags observatørrolle vil således være opp til opplæringsinstitusjon å avgjøre. Deres eventuelle deltagelse må selvfølgelig ikke innebære at målene i trafikkopplæringsforskriften og tilhørende læreplaner ikke blir oppfylt. Det kan imidlertid presiseres at Statens vegvesen vil oppfordre til at foreldre/foresatte deltar på den delen av trafikalt grunnkurs som omhandler øvingskjøring. 


Jeg har inndratt førerrett i klasse T, og etter at inndragningstida er over ønsker jeg å øvingskjøre i kl B. Må jeg ha trafikalt grunnkurs? 
Svar: 
Du behøver ikke trafikalt grunnkurs før øvingskjøring i klasse B, dersom du har fått tilbake førerretten i klasse T. Men du må ta deler av trafikalt grunnkurs før førerprøven (kjøring i mørket og førstehjelp). 


Hvorfor må ikke de som har mopedførerbevis, førerkort for mopedbil, traktor, snøscooter eller motorsykkel ta trafikalt grunnkurs? 
Svar: 
Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring. Dersom du har førerett i en annen klasse på bakgrunn av obligatorisk opplæring eller føreprøve antas det at slike ferdigheter allerede er mer eller mindre på plass. Innehavere av mopedførerbevis, førerett i klasse M 146 (tohjuls moped på bakgrunn av opplæring og evt førerprøve), S (snøscooter) og T (traktor) må likevel ha opplæring i kjøring i mørket og førstehjelp før de kan gå opp til førerprøven. 


Når kan jeg tidligst starte på trafikalt grunnkurs? 
Svar: 
Når du har fylt 15 år. Dersom trafikalt grunnkurs gjennomføres i det offentlige skoleverket kan det gjennomføres i 10. klassetrinn, selv om man ikke har fylt 15. 


Er det eksamen på trafikalt grunnkurs? 
Svar: 
Nei. 


Kan jeg ta kjøretimer ved trafikkskole før jeg har tatt det trafikale grunnkurset? 
Svar: 
Nei, det kan du ikke, med mindre du har førerkort i annen klasse. Førerkort for tohjuls moped på bakgrunn av alder gir ikke fritak. 


Kan jeg ha fravær på deler av trafikalt grunnkurs og likevel få utstedt bevis? 
Svar: 
Nei, selv ikke med legeattest. Har du fravær på deler av kurset må dette tas igjen før du kan få utstedt beviset. 


Hvis jeg tar trafikalt grunnkurs i den lyse årstiden får jeg da kursbevis uten å ha gjennomført kurs i kjøring i mørket? 
Svar: 
Ja, men opplæring i kjøring i mørket må da tas på et senere tidspunkt. 


Hva inneholder trafikalt grunnkurs? 
Svar: 
Kurset er på 17 timer, og inneholder følgende tema: Trafikksystemet, lover og regler, førers ansvar, førstehjelp, og kurs i kjøring i mørket.