TRAFIKKSKOLEN MED FLEST FORNØYDE ELEVER
om-oss | retningslinjer | personvern | | kontakt | ofte stilte spørsmål
(+47) 55 36 71 00 | bilmc@bilmc.no
Bergen Bil og MC skole AS, Fjøsangerveien 32, 5054 Bergen, Norway kjøreskole | trafikkundervisning | trafikalt grunnkurs | mc-utstyr - safemc.no

 • Facebook Social Ikon
 • Google Places Social Ikon
 • Instagram Social Ikon

Motorsykkel kl A, A2 og A1

Her kan du lese om hvordan opplæringen på MC fungerer. Vi har opplæring i alle klasser på motorsykkel. A, A2 og A1.

Hva ønsker du?

Klasse A (tung motorsykkel)

Klasse A2 (mellomtung motorsykkel)

Klasse A1 (lett motorsykkel)
 

Utvidelse mellom kl A2 til A

Utvidelse mellom kl A1 til A2

Utvidelse mellom kl A1 til A

Last ned læreplan >>

Gjelder alle klasser:

Trafikalt grunnkurs


Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

 • Trafikkopplæring

 • Trafikk og førerrollen

 • Mennesket i trafikken og samhandling

 • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring

 • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

 • Tiltak ved trafikkulykke

 • Trafikant i mørket (mørkekjøring)
   

Har du førerkort fra før?

Da er det ikke nødvendig å ta trafikalt grunnkurs, så du kan gå videre til neste trinn.

 

Er du over 25 år?

Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan kjøre uten øvelseskjøringsbevis. Husk alltid å ha med deg legitimasjon. Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle. Mørkekjøring kan gjennomføres etter prøven dersom du tar prøven i tidsrommet 16. mars - 31. oktober.

 

Kilde: Statens Vegvsen 2019

 

Opplæring klasse A, tung motorsykkel

Obligatorisk grunnkurs, MC kurs
 

Før du begynner på den praktiske opplæringen må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her lærer du blant annet om

 • hva kjøring med motorsykkel innebærer

 • hvordan du kan unngå ulykker

 • påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

Det er det samme grunnkurset som gjennomføres i klasse A1, A2 og A, og du tenger bare å gjennomføre kurset én gang.Det vil si at om du for eksempel har førerett i klasse A1 og deretter tar opplæring for klasse A2, trenger du ikke gjennomføre dette kurset igjen.

Grunnleggende opplæring
 

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære:

 • Gjøre deg klar for kjøring

 • Igangsetting og stans

 • Giring og krypekjøring

 • Å styre, akselerere og bremse

 • Sikkerhetskontroll

Obligatorisk trinnvurdering trinn 2
Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal blant annet lære om

 • motorsykkelens kjøreegenskaper

 • kjøreteknikk

 • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø

 • å vurdere egen førerkompetanse

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

Mot slutten av opplæringen på dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer. Du skal blant annet:

 • lære om hvordan føreren kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger

 • bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feil handlinger

 • bli bevisst på sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede

Obligatorisk trinnvurdering trinn 3

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring trinn 4

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven.

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke må tilpasses det behovet du har, men det er viktig at du øvelseskjører mye for å nå målet for trinnet (privat eller hos trafikkskole).

Sikkerhetskurs på vei

På dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på 8 timer. Du skal blant annet:

 • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel

 • øve på å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø

 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort

Oppkjøring

Oppkjøringen tar 65 minutter og består av to deler, en ferdighetsprøve og en trafikal prøve. I motsetning til før, bestiller du nå kun én time til oppkjøring, og tar begge delene på samme dag.

Del 1: Ferdighetsprøve:

Prøven består av en sikkerhetskontroll og en kontroll av motorsykkelen før du skal ut å kjøre oppgavene i ferdighetsprøven på lukket område.

Du begynner med sikkerhetskontrollen hvor du får én oppgave som skal løses praktisk, og én som er kunnskapsrettet. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Ferdighetsprøven består av 5 oppgaver du må løse på lukket område:

 1. Krypkjøring og balanse

 2. Svingteknikk

 3. Effektiv bremsing

 4. Unnastyring

 5. Bremsing i sving

Del 2: Trafikal prøve

Under den trafikale delen av prøven kjører du en rute med varierte veg- og trafikkforhold, som er planlagt på forhånd. Sensor vil gi deg beskjed underveis om hvor du skal kjøre.

Etter prøven:

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang prøven er ferdig. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet som du kan ta med deg. Sensor vurderer:

 • om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

 • om du har god behandling av kjøretøyet og unngår å påføre unødig slitasje

 • om du er oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg

 • om kjøremåten din er tydelig, sikker og gir god trafikkavvikling

 • om du kjører forutseende, tar hensyn til andres behov og legger opp til samhandling med andre trafikanter

Opplæring klasse A2, mellomtung motorsykkel

Obligatorisk grunnkurs, MC kurs
 

Før du begynner på den praktiske opplæringen må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her lærer du blant annet om

 • hva kjøring med motorsykkel innebærer

 • hvordan du kan unngå ulykker

 • påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

Det er det samme grunnkurset som gjennomføres i klasse A1, A2 og A, og du tenger bare å gjennomføre kurset én gang.Det vil si at om du for eksempel har førerett i klasse A1 og deretter tar opplæring for klasse A2, trenger du ikke gjennomføre dette kurset igjen.

Grunnleggende opplæring
 

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære:

 • Gjøre deg klar for kjøring

 • Igangsetting og stans

 • Giring og krypekjøring

 • Å styre, akselerere og bremse

 • Sikkerhetskontroll

Obligatorisk trinnvurdering trinn 2
Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal blant annet lære om

 • motorsykkelens kjøreegenskaper

 • kjøreteknikk

 • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø

 • å vurdere egen førerkompetanse

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

Mot slutten av opplæringen på dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer. Du skal blant annet:

 • lære om hvordan føreren kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger

 • bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feil handlinger

 • bli bevisst på sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede

Obligatorisk trinnvurdering trinn 3

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring trinn 4

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven.

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke må tilpasses det behovet du har, men det er viktig at du øvelseskjører mye for å nå målet for trinnet (privat eller hos trafikkskole).

Sikkerhetskurs på vei

På dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på 5 timer. Du skal blant annet:

 • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel

 • øve på å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø

 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort

Oppkjøring

Oppkjøringen tar 65 minutter og består av to deler, en ferdighetsprøve og en trafikal prøve. I motsetning til før, bestiller du nå kun én time til oppkjøring, og tar begge delene på samme dag.

Del 1: Ferdighetsprøve:

Prøven består av en sikkerhetskontroll og en kontroll av motorsykkelen før du skal ut å kjøre oppgavene i ferdighetsprøven på lukket område.

Du begynner med sikkerhetskontrollen hvor du får én oppgave som skal løses praktisk, og én som er kunnskapsrettet. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Ferdighetsprøven består av 5 oppgaver du må løse på lukket område:

 1. Krypkjøring og balanse

 2. Svingteknikk

 3. Effektiv bremsing

 4. Unnastyring

 5. Bremsing i sving

Del 2: Trafikal prøve

Under den trafikale delen av prøven kjører du en rute med varierte veg- og trafikkforhold, som er planlagt på forhånd. Sensor vil gi deg beskjed underveis om hvor du skal kjøre.

Etter prøven:

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang prøven er ferdig. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet som du kan ta med deg. Sensor vurderer:

 • om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

 • om du har god behandling av kjøretøyet og unngår å påføre unødig slitasje

 • om du er oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg

 • om kjøremåten din er tydelig, sikker og gir god trafikkavvikling

 • om du kjører forutseende, tar hensyn til andres behov og legger opp til samhandling med andre trafikanter

 
 

Opplæring klasse A1, lett motorsykkel

OBS! Bergen BIL&MC skole tilbyr ikke lenger opplæring i klasse A1, men du kan naturligvis ta grunnkurs MC hos oss før du starter din opplæring. Vi har også en samarbeidspartner som mer enn gjerne hjelper deg med klasse A1.
 

Obligatorisk grunnkurs, MC kurs
 

Før du begynner på den praktiske opplæringen må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her lærer du blant annet om

 • hva kjøring med motorsykkel innebærer

 • hvordan du kan unngå ulykker

 • påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

Det er det samme grunnkurset som gjennomføres i klasse A1, A2 og A, og du tenger bare å gjennomføre kurset én gang.Det vil si at om du for eksempel har førerett i klasse A1 og deretter tar opplæring for klasse A2, trenger du ikke gjennomføre dette kurset igjen.

Grunnleggende opplæring
 

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære:

 • Gjøre deg klar for kjøring

 • Igangsetting og stans

 • Giring og krypekjøring

 • Å styre, akselerere og bremse

 • Sikkerhetskontroll

Obligatorisk trinnvurdering trinn 2
Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal blant annet lære om

 • motorsykkelens kjøreegenskaper

 • kjøreteknikk

 • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø

 • å vurdere egen førerkompetanse

Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk

Mot slutten av opplæringen i dette trinnet skal du gjennomføre 4 timer sikkerhetskurs i trafikk. Her skal du lære å kjøre sikkert i trafikken, samhandle med andre trafikanter og velge kjøremåter med lav risiko.

Obligatorisk trinnvurdering trinn 3

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring trinn 4

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven.

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke må tilpasses det behovet du har, men det er viktig at du øvelseskjører mye for å nå målet for trinnet (privat eller hos trafikkskole).

Sikkerhetskurs på vei

Du må gjennomføre 5 timer sikkerhetskurs på veg hvor du blant annet lærer å:

 • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel

 • øve på å kjøre selvstendig, sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø

 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort

Oppkjøring

Oppkjøringen tar 65 minutter og består av to deler, en ferdighetsprøve og en trafikal prøve. I motsetning til før, bestiller du nå kun én time til oppkjøring, og tar begge delene på samme dag.

Del 1: Ferdighetsprøve:

Prøven består av en sikkerhetskontroll og en kontroll av motorsykkelen før du skal ut å kjøre oppgavene i ferdighetsprøven på lukket område.

Du begynner med sikkerhetskontrollen hvor du får én oppgave som skal løses praktisk, og én som er kunnskapsrettet. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Ferdighetsprøven består av 5 oppgaver du må løse på lukket område:

 1. Krypkjøring og balanse

 2. Svingteknikk

 3. Effektiv bremsing

 4. Unnastyring

 5. Bremsing i sving

Del 2: Trafikal prøve

Under den trafikale delen av prøven kjører du en rute med varierte veg- og trafikkforhold, som er planlagt på forhånd. Sensor vil gi deg beskjed underveis om hvor du skal kjøre.

Etter prøven:

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang prøven er ferdig. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet som du kan ta med deg. Sensor vurderer:

 • om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

 • om du har god behandling av kjøretøyet og unngår å påføre unødig slitasje

 • om du er oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg

 • om kjøremåten din er tydelig, sikker og gir god trafikkavvikling

 • om du kjører forutseende, tar hensyn til andres behov og legger opp til samhandling med andre trafikanter

 

Utvidelse mellom klasse A2 til A

Obligatorisk kurs for utvidelse fra klasse A2 til A
 

Utvidelseskurset er på minst 7 timer hvorav minst 4 timer er praktisk øving. Minst 2 timer benyttes til bevisstgjøring og planlegging, refleksjon og oppsummering. Undervisningen skal så langt det er mulig organiseres slik at kurset fremstår som en helhet for elevene.

Etter å ha gjennomført opplæringen skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre tung motorsykkel i samsvar med hovedmålet. Eleven skal ha videreutviklet vilje til å ta ansvar, forholdsregler og til å samarbeide i trafikken. Eleven skal med bakgrunn i egen erfaring som fører av mellomtung motorsykkel sette seg mål for opplæringen. Eleven skal gjennom samtale og aktiviteter bli bevisst på hvilken kompetanse som kreves for en fører av tung motorsykkel.

Eleven skal:

1. kjenne til motorsyklisters ulykkesutsatthet

2. drøfte erfaringer med vekt på egen kjørestrategi

3. planlegge en sammenhengende kjøretur med vekt på egne utviklingsmuligheter

4. vise tilstrekkelige tekniske kjøreferdigheter til å ha utbytte av kurset

5. kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, og beskrive og begrunne egen kjørestrategi 6. oppfatte og vurdere trafikksituasjoner hvor motorsyklister er spesielt ulykkesutsatt

7. reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist og vise evne og vilje til ettertanke og selvkritisk vurdering.

Gjennomføring
Dette kurset kan gjennomføres i løpet av én dag, forutsatt at du som elev har gode nok ferdigheter.
Det er også anledning for inntil 3 elever samtidig.

Colour Landscape_edited.jpg