Personbil kl. B

Personbil kl. B

Her kan du lese om hvordan opplæringen på personbil fungerer. Vi har lettkjørte biler med manuelt og automatgir!

Søk om førerkort (Logg inn)

Bestill time til oppkjøring (Logg inn)

Last ned læreplan


Gjelder alle klasser:

Trafikalt grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

 • Trafikkopplæring

 • Trafikk og førerrollen

 • Mennesket i trafikken og samhandling

 • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring

 • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

 • Tiltak ved trafikkulykke

 • Trafikant i mørket (mørkekjøring)


Har du førerkort fra før?

Da er det ikke nødvendig å ta trafikalt grunnkurs, så du kan gå videre til neste trinn.

Er du over 25 år?

Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan kjøre uten øvelseskjøringsbevis. Husk alltid å ha med deg legitimasjon. Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle. Mørkekjøring kan gjennomføres etter prøven dersom du tar prøven i tidsrommet 16. mars - 31. oktober.


Kilde: Statens Vegvesen 2019


Opplæring klasse B, personbil med manuelt eller automatgir


Grunnleggende opplæring

Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. På dette trinnet skal du også skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.


Automatgir eller manuelt gir?

Du kan velge om du vil kjøre opp med automat- eller manuelt gir. Om du kjører opp med automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser føreretten til slike biler. Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du å ta oppkjøringen på nytt.

Obligatorisk trinnvurdering trinn 2

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.

Du lærer blant annet om

 • trafikantgrupper og interessemotsetninger

 • å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk

 • å redusere risikoen for ulykker

 • å bli forbikjørt og kjøre forbi

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan.

 • du sikrer personer og last

 • kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

Obligatorisk trinnvurdering trinn 3

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring trinn 4

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven.

​Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.


Individuell tilpassing og mengdetrening

Noe av opplæringen på dette trinnet er obligatorisk, men dette er vanligvis ikke nok for å nå hovedmålet. Det er derfor viktig at du i tillegg øver mye på trafikkskole eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusen kilometer før du går opp til prøve.

Sikkerhetskurs på vei

Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

 1. Bilkjøringens risiko

 2. Kjøring på landeveg og forbikjøring

 3. Avsluttende kjøring i trafikken

 4. Refleksjon og oppsummering

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.

Gjennom kurset skal du videreutvikle:

 • forståelse for risikoen ved bilkjøring

 • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker

 • evne til å vurdere deg selv som fører

Oppkjøring

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven.

 • Prøven har flere deler eller oppgaver

 • Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig

 • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet

 • Resultatet blir bestemt når prøven er over

 • Du får vite om du bestod eller ikke med en gang

 • Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen. Du må selv skaffe bilen, og de fleste leier bil av en trafikkskole.

Hva prøver omfatter

 • Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.

 • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.

 • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa

 • Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringa, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven

Sikkerhetskontrollen

Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.


Oppgaver du får mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre, og du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge.

Vurderinger som sensor gjør

 • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

 • Det blir lagt vekt på at har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk

 • Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg

 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling

 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter