BERGEN BIL OG MC SKOLE AS
trafikkskolen med fornøyde elever
IMG_20150202_121158.jpg

Personbil kl. B

Personbil kl. B

Før du kan begynne å øvelseskjøre på trafikkskole, annen godkjent opplæringsinstitusjon eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs.
— Statens Vegvesen

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

På dette trinnet skal du lære å bruke bilen rent kjøreteknisk, og skaffe deg kunnskap bl.a. om bil, miljøvennlig kjøring og føreransvaret.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller- som vi anbefaler, en kombinasjon. Mange elever mestrer ikke bilen godt nok teknisk på førerprøven, og vi oppfordrer alle som har mulighet, til å øvelseskjøre mye hjemme på dette trinnet.

Individuell tilpassing

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk trinnvurdering

 • Trinn 2 bli avsluttet med en trinnvurdering
 • Du og  din trafikklærer skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3

Trinn 3 Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer bl.a. om trafikantgrupper og interessemotsetningar, å kjøre effektiv og behagelig, miljøvennlig og økonomisk, å redusere risikoen for møteulykker og å bli forbikjørt og å kjøre forbi.

Under opplæring i trinn 3, blir nyinnlæring i trafikksituasjoner prioritert på trafikkskolen, og mengdetrening skjer i regi av privat øvelseskjøring. VI oppfordrer under hele opplæringsperioden at det er viktig å øve mye hjemme. Vi ønsker gjerne at ledsager blir med på kjøretimer innimellom, da det kan øke læringsutbytte under privat øvelseskjøring.
Også det du skal lære på trinn 3, blir du prøvd i når du kjører opp.

Individuell tilpassing
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane
Mot slutten av dette trinnet skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane, også kjent som glattkjøring.

 • Kurset er på 4 undervisningstimer
 • Kurset skal medvirke til at du greier å unngå ulykker
 • Du lærer bl.a. om å sikre personar og gods, og om hvordan kjøremåten din bestemmer om du har, eller mister, kontrollen over bilen

Obligatorisk trinnvurdering

 • Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering
 • Du og  din trafikklærer skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4

Trinn 4 Avsluttende opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du skal bl.a. kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkort.

Individuell tilpassing og mengdetrening

Noe av opplæringen på dette trinnet er obligatorisk (se nedenfor). Dette er til vanleg ikke nok til å nå hovedmålet. Det er viktig at du i tillegg øver tilstrekkelig på trafikkskole og/eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusenkilometer før du går opp til prøve.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veI 

Dette kurset er på i alt 13 timer. Det har fire deler:

 • Del 1 Bilkjøringens risiko (teoridel på trafikkskolen)
 • Del 2 Kjøring i landeveismiljø og forbikjøring (landeveiskjøring)
 • Del 3 Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø (Planleggingsrute/"kartkjøring)
 • Del 4 Refleksjon og oppsummering (teoridel i Trafikksikkerhetshallen)

For å ha godt utbytte , er det viktig at du er god nok fra før . Ideelt burde du være god nok til å bestå praktisk førerprøve før du gjennomfører dette kurset!

Gjennom kurset skal du videreutvikle

 • forståelse for risikoen ved bilkjøring
 • evne til å motvirke bl.a. møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
 • evne til å vurdere deg selv som fører
Kilde: Statens Vegvesen