Priser

Sjekk ut våre oppdaterte prislister i alle klasser.

Uslåelige tilbudspakker!

Vi tilbyr våre unike tilbudspakker hvor du som elev bestemmer hva innholdet skal være.

Les mer

Her finner du komplett oversikt over prisene våre

Vi oppdaterer stadig våre nettsider, og gjør vårt beste for å holde holde informasjon​en tilgjengelig. Vi tar forbehold om skrivefeil.

I prisoversikten finner du oppdaterte priser i alle klasser, studentrabatt og tilbudspakker!


Vanlige spørsmål;

Hvor mye koster en kjøretime?

Det enkle svaret er at en enkel kjøretime á 45 minutter koster kr 740,- (pr. 20.september 2020)

Snittpris på førerkort klasse B, personbil er mellom 25.-37.000 kr

Klasse B - personbil

Kjøretime

Enkel kjøretime á 45 minutter

Kr 740,-


Trinnvurdering

Obligatorisk trinn 2 og trinn 3

Kr 740,-


Sikkerhetskurs på øvingsbane*

Obligatorisk kurs på trinn 3.Prisen inkluderer ikke gebyr, og ikke kjøring til og fra banen.

Kr 4810,-


Sikkerhetskurs på veg

Avsluttende opplæring trinn 4.Totalt 13 undervisningstimer hvorav 4 timer er teoriundervisning i klasserom.De resterende timene er kjøring i landeveismiljø og planlegging av kjøring i variert trafikkmiljø.

Kr 8300,-


Prøveoppkjøring/kjøretest

Prøveoppkjøring med annen lærer, varighet 60 minutter

Kr 990,-

Førerprøve/praktisk prøve

Leie av bil til førerprøven som gjennomføres ved Statens Vegvesen

Kr 2400,-

Kjøretime 60 minutter

Utvidet kjøretime. Benyttes eksempelvis ifbm kjøring til og fra øvingsbane

Kr 990,-

Totalsum obligatorisk opplæring**

Kr 14590,-
Tilleggsinformasjon:

* Sikkerhetskurs bane Sotra: Elev belastes 2 x 60 min kjøring, samt baneleie NAF kr 1300,- Totalsum: 8090,-.* Sikkerhetskurs bane Voss: Elev belastes 5 timer kjøring, samt baneleie NAF kr 1300,- Totalsum: 9810,-.** Totalsum for obligatorisk opplæring inneholder 2 stk trinnvurderingstimer, sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på veg. Det tilkommer gebyr for baneleie NAF, kjøring til og fra bane, samt kjøretimer og leie av bil til førerprøve.***Hele trafikkskolebransjen i Bergen er samstemte om å legge til et gebyr for elever i forbindelse med Bomringen i Bergen. Gjelder fra 1.jan 2018

Øvrige gebyrer;

Teoriprøve: kr 680,- (Statens Vegvesen)Fotografering: kr 80,- (Statens Vegvesen)Praktisk prøve kl B: kr 1180,-/1140,- (Statens Vegvesen)
Utstedelse av førerkort: kr 320,-/150,- (Statens Vegvesen)NAF Øvingsbane: kr 1300,- NMK MC-kurs/baneleie: kr 850,-Bompenger tillegg: kr 750,- (legges til ved trinn 4)*** ​

Klasse BE og B96 - tilhenger

Kjøretime

Enkel kjøretime á 45 minutter

Kr 905,-


Trinnvurdering

Obligatorisk trinn 2 og trinn 3

Kr 905,-


Lastsikringskurs

Kurs i sikring av last, prisen varierer avhengig av kursleverandør

Fra kr 1000,-


Sikkerhetskurs på veg

Avsluttende opplæring trinn 4.

Kr 2715,-


Førerprøve/praktisk prøve

Leie av bil til førerprøven som gjennomføres ved Statens Vegvesen

Kr 2700,-

Klasse B96 u/lastsikring

Inkluderer trinnvurdering 2, trinnvurdering trinn 3 og sikkerhetskurs på vei

Kr 4525,-


Klasse BE u/lastsikring

Inkluderer trinnvurdering 2, trinnvurdering trinn 3 og sikkerhetskurs på vei. Inkluderer også leie av bil og tilhenger til førerprøve.

Kr 7225,-


Klasse BE inkl. oppvarmingstime u/lastsikring

Inkluderer trinnvurdering 2, trinnvurdering trinn 3 og sikkerhetskurs på vei. Inkluderer også leie av bil og tilhenger til førerprøve, samt én oppvarmingstime i forkant av prøven.

Kr 8130,-Øvrige gebyrer;

Fotografering: kr 80,- (Statens Vegvesen)Praktisk prøve kl BE: kr 1000,-/960,- (Statens Vegvesen)Utstedelse av førerkort: kr 320,-/150,- (Statens Vegvesen)

Klasse A - tung MC

Gjelder fra 20.juli 2021
Kjøretime

Enkel kjøretime á 45 minutter

Kr 915,-


Trinnvurdering

Obligatorisk trinn 2 og trinn 3

Kr 915,-


Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk*

Obligatorisk kurs på trinn 3.Prisen inkluderer ikke gebyr, og ikke kjøring til og fra banen.Det legges til gebyr for bane, samt én kjøretime for kjøring til og fra.

Kr 4910,-


Sikkerhetskurs på veg

Avsluttende opplæring trinn 4.

Kr 7100,-

Kjøretest

Prøveoppkjøring med annen lærer, varighet 60 minutter

Kr 1220,-


Førerprøve/praktisk prøve

Leie av MC til førerprøven som gjennomføres ved Statens Vegvesen

Kr 2500,-

Kjøretime 60 minutter

Utvidet kjøretime.

Kr 1220,-Øvrige gebyrer;

Teoriprøve: kr 680,- (Statens Vegvesen)Fotografering: kr 80,- (Statens Vegvesen)Praktisk prøve kl A, A2 og A1: kr 1200,-/1160,- (Statens Vegvesen)Utstedelse av førerkort: kr 320,- (Statens Vegvesen)NMK MC-kurs/baneleie: kr 850,-

Klasse A2 - mellomtung MC

Gjelder fra 20.juli 2021
Kjøretime

Enkel kjøretime á 45 minutter

Kr 915,-


Trinnvurdering

Obligatorisk trinn 2 og trinn 3

Kr 915,-


Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk*

Obligatorisk kurs på trinn 3.Prisen inkluderer ikke gebyr, og ikke kjøring til og fra banen.Det legges til gebyr for bane, samt én kjøretime for kjøring til og fra.

Kr 4910,-


Sikkerhetskurs på veg

Avsluttende opplæring trinn 4.

Kr 5520,-

Kjøretest

Prøveoppkjøring med annen lærer, varighet 60 minutter

Kr 1220,-


Førerprøve/praktisk prøve

Leie av MC til førerprøven som gjennomføres ved Statens Vegvesen

Kr 2500,-

Kjøretime 60 minutter

Utvidet kjøretime.

Kr 1220,-Øvrige gebyrer;

Teoriprøve: kr 680,- (Statens Vegvesen)Fotografering: kr 80,- (Statens Vegvesen)Praktisk prøve kl A, A2 og A1: kr 1200,-/1160,- (Statens Vegvesen)Utstedelse av førerkort: kr 320,-/150,- (Statens Vegvesen)NMK MC-kurs/baneleie: kr 850,-

Utvidelse mellom MC-klasser

Gjelder fra 20.juli 2021
Utvidelse A2 til A

7 timers obligatorisk kurs for utvidelse mellom klasse A2 og A. Opplæringen kan startes og gjennomføres etter å ha hatt førerkortet kl A2 i ett år, men utstedelse av førerkortet skjer først når du har hatt førerkort kl A2 i to år. Pris for kurset omfatter kun det obligatoriske, og dersom det er behov for ekstra kjøretimer, vil det være ordinær pris.

Kr 6650,-


Utvidelse fra A1 til A2 (uten førerprøve)

Utvidelseskurs 2t, sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk og sikkerhetskurs på vei. Prisen inneholder ikke ordinære kjøretimer, kjøring til/fra banen eller gebyr for baneleie. Opplæringen kan startes og gjennomføres etter å ha hatt førerkortet kl A1 i ett år, men utstedelse av førerkortet skjer først når du har hatt førerkort kl A1 i to år.

Fra kr 12300,-


Utvidelse fra A1 til A (minimum)

Inkluderer sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk, trinnvurdering trinn 3, sikkerhetskurs på vei kl A, leie av sykkel til førerprøve, kjøring til/fra banen, oppvarmingstime før førerprøve.

Fra kr 17560,-


Sikkerhetskurs på veg

Avsluttende opplæring trinn 4.

Kr 7100,-

Prøveoppkjøring/kjøretest

Prøveoppkjøring med annen lærer, varighet 60 minutter

Kr 1220,-


Førerprøve/praktisk prøve

Leie av MC til førerprøven som gjennomføres ved Statens Vegvesen

Kr 2500,-

Kjøretime 60 minutter

Utvidet kjøretime.

Kr 1220,-

Kjøretime á 45 min.

Kr 915,-Øvrige gebyrer;

Teoriprøve: kr 680,- (Statens Vegvesen)Fotografering: kr 80,- (Statens Vegvesen)Praktisk prøve kl A, A2 og A1: kr 1200,-/1160,- (Statens Vegvesen)Utstedelse av førerkort: kr 320,-/150,- (Statens Vegvesen)NMK MC-kurs/baneleie: kr 850,-

Klasse A1 - lett MC

Gjelder fra 20.juli 2021
Kjøretime

Enkel kjøretime á 45 minutter

Kr 915,-


Trinnvurdering

Obligatorisk trinn 2 og trinn 3

Kr 915,-


Sikkerhetskurs i trafikk

Obligatorisk kurs på trinn 3.

Kr 3660,-


Sikkerhetskurs på veg

Avsluttende opplæring trinn 4.

Kr 5520,-

Kjøretest

Prøveoppkjøring med annen lærer, varighet 60 minutter

Kr 1220,-


Førerprøve/praktisk prøve

Leie av MC til førerprøven som gjennomføres ved Statens Vegvesen

Kr 2500,-

Kjøretime 60 minutter

Utvidet kjøretime.

Kr 1220,-Øvrige gebyrer;

Teoriprøve: kr 680,- (Statens Vegvesen)Fotografering: kr 80,- (Statens Vegvesen)Praktisk prøve kl A, A2 og A1: kr 1200,-/1160,- (Statens Vegvesen)Utstedelse av førerkort: kr 320,-/150,- (Statens Vegvesen)NMK MC-kurs/baneleie: kr 850,-