Personbil kl. B

Priser gjelder både manuelt og automatgir.

Prisliste kl B - personbil (gjeldende fra 10.april 2022)

Kjøretime

Enkel kjøretime á 45 minutter

Kr 790,-


Kjøretime ettermiddag ****

Enkel kjøretime á 45 minutter

Kr 890,-


Trinnvurdering

Obligatorisk trinn 2 og trinn 3

Kr 790,-


Sikkerhetskurs på øvingsbane*

Obligatorisk kurs på trinn 3.Prisen inkluderer ikke gebyr, og ikke kjøring til og fra banen.

Kr 5250,-


Sikkerhetskurs på veg

Avsluttende opplæring trinn 4.Totalt 13 undervisningstimer hvorav 4 timer er teoriundervisning i klasserom.De resterende timene er kjøring i landeveismiljø og planlegging av kjøring i variert trafikkmiljø.

Kr 8970,-

Prøveoppkjøring/kjøretest

Prøveoppkjøring med annen lærer, varighet 60 minutter

Kr 1050,-

Førerprøve/praktisk prøve

Leie av bil til førerprøven som gjennomføres ved Statens Vegvesen

Kr 2550,-

Kjøretime 60 minutter

Utvidet kjøretime. Benyttes eksempelvis ifbm kjøring til og fra øvingsbane

Kr 1050,-

Totalsum obligatorisk opplæring**

Kr 15800,-Minimumspris for opplæring

Tilleggsinformasjon:

* Sikkerhetskurs bane Sotra: Elev belastes 2 x 60 min kjøring, samt baneleie NAF kr 1400,- Totalsum: 8800,-.* Sikkerhetskurs bane Voss: Elev belastes 5 timer kjøring, samt baneleie NAF kr 1400,- Totalsum: 10660,-.** Totalsum for obligatorisk opplæring inneholder 2 stk trinnvurderingstimer, sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på veg. Det tilkommer gebyr for baneleie NAF, kjøring til og fra bane, samt kjøretimer og leie av bil til førerprøve.***Hele trafikkskolebransjen i Bergen er samstemte om å legge til et gebyr for elever i forbindelse med Bomringen i Bergen. Gjelder fra 1.jan 2018

**** For kjøretimer på ettermiddag, legges det til kr 100,- i pris pr. 45 min/kjøretime.

Øvrige gebyrer;

Statens Vegvesen har egne gebyrer for tjenester.
For oppdaterte priser se:
https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/priser/

NAF Øvingsbane: kr 1400,- (gjelder fra 1.jan 2023)
Bompenger tillegg: kr 750,- (legges til ved trinn 4)*** ​