Studentrabatt

Studentpakke for kjøretimer

Vi smeller til med en super startpakke for deg som er student!

Hvem VI definerer som studenter?
Alle studenter ved universitet, høyskole eller annen høyere utdanning.
Gjelder ved fremvisning av gyldig studentbevis.


10 kjøretimer for kun kr 6900,- (Ordinært kr 7900,-)
Du sparer kr 1000,-

Retningslinjer for bruk av studentrabatt:

  • tilbudspakken studentrabatt kan ikke kombineres med andre tilbudspakker

  • gjelder kun klasse B, manuelt eller automatgir

  • Når du betaler inn beløpet kr 6900,- i sin helhet/engang, vil vi legge til kr 1000,- i bonus.
    Du vil da ha kr 7900,- tilgjengelig saldo til bruk i opplæring

  • Saldobeløp kan benyttes til andre deler av opplæringen, og er ikke "låst" til kjøretimer

  • Dersom du mot formodning avslutter trafikkopplæring av ulike årsaker (flytting, etc.) vil du få tilbake det du har tilgode, men vi trekker fra pakkerabatten.

  • Det tilbys kun én pakke pr. elev for elever som starter sin opplæring hos oss, og den kan ikke kombineres med andre tilbud (Vervekampanje gjelder likevel)

  • Når du har vanlige kjøretimer, eller obligatorisk opplæring og kurs, trekkes dette fra din saldo.