BERGEN BIL OG MC SKOLE AS
trafikkskolen med fornøyde elever

Sikkerhetskontroll bil

Sikkerhetskontroll av bilen - Mercedes-Benz C180t

1. Hva er den største tillatte vekten på tilhenger denne bilen kan dra?
- Se og vis i vognkort - Vekter. Våre biler kan trekke maksimalt 1600 kg
- I vognkortet vises det forskjellig vekt for tilhenger med og uten bremser. Dersom man trekker tilhenger som ikke har egen bremse, må bilens bremser "ta hele vekten", og dermed er det mindre tillatt vekt.

2. Hvilke konsekvenser kan det få ved kjøre med for tung tilhenger?
- Veggrep på forhjulene blir redusert, men kan få dårligere kursstabilitet, økt bremselengde og blendingsfare fra egne frontlykter.

3. Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen?
- Se og vis i vognkort - Vekter. Denne bilen har en tillatt nyttelast på XXX kg. Det er totalt inkludert passasjerer. "Korrekt svar" vil her være å si at det er XXX kg minus sensor og annen last.

4. Hvilke ulemper kan du oppleve dersom du har for tung last i bilen?
- Reduserte kjøreegenskaper, økt bremselengde

5. Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhengeren bak denne bilen har når fører har førerkortklasse B?
- Se og vis i vognkort, benytte appen "Bil og henger" fra Statens Vegvesen.
- I denne bilen kan man med førerkortklasse B trekke XXX kg


6. Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for stor tillatt totalvekt?
- Det er ulovlig, og man kan bli straffet og /eller bøtelagt ved kontroll. Veggrep på forhjulene blir redusert, men kan få dårligere kursstabilitet, økt bremselengde og blendingsfare fra egne frontlykter

7. Kontrollere dekk og felger for skader
- Visuell kontroll. Hjulet skal være helt og fint.

8. Hvilke skader er mest vanlige?
- Rifter og sår i dekksiden, skrapemerker og bulker i felgen.

9. Kontrollere dekkslitasje på begge forhjulene
- Visuell kontroll, sjekke mønsterdybde på tre punkter i bredden på dekket.

10. Hva kan dekkslitasjen fortelle deg?
- Dersom det er forskjellig slitasje på dekkene, kan det være skjevhet i hjulstillingen eller feil lufttrykk

11. Kontrollere mønsterdybden på begge forhjul
- Visuell kontroll, mønsterdybdeindikator i dekkmønster, evt. bruke dybdemåler hvis det er tilgjengelig.

12. Hva er risikoen ved å kjøre med for lite mønsterdybde?
- Redusert veggrep, lengre bremsestrekning, vannplaning

13. Finn frem refleksvesten
- Utføres, refleksvesten skal være tilgjengelig fra førerpossisjon.

14. Hvor vil du plassere varselstrekanten dersom det er behov?
- Godt synlig for andre trafikanter. Plasseres ca 100-150 meter unna eget kjøretøy. Innenfor tettbygd strøk vurderes omgivelser.
- Faktorer å ta hensyn til er svinger, bakketopper, etc. Husk å ta på refleskvest FØR du setter opp trekant.


15. Hva er riktig lufttrykk til hjulene i denne bilen?
- Dette finner du i tanklokket. Ved normalt lastet bil skal denne bilen ha 2,5 bar trykk i hjul foran og bak.
- Når bilen er lastet med flere passasjerer og mer bagasje, skal trykket normalt være høyere.
- Lufttrykk kontrolleres helst med kalde dekk, da varme dekk gjør at trykket blir noe høyere.


16. Kontrollere at lufttrykket er korrekt
- Bruk rattet og kjørecomputer. Trykk på "huset" på rattet, bruk piltaster og OK. Gå ned til SERVICE, deretter Tyre Pressure. - Nåværende dekktrykk vil vises i displayet.

17. Hva er kravet til mønsterdybde på henholdsvis vinter- og sommerdekk?
- Vinterdekk: minste tillatte mønsterdybde er 3 mm (millimeter) - anbefalt 5 mm
- Sommerdekk: minste tillatte mønsterdybde er 1,6 mm - anbefalt 3 mm


18. Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?
- Se og vis i vognkort - Aksler/dekk/felger. Standard dekkdimensjon for denne bilen er;
- Foran/aksel 1: 225/45R18
- Bak/aksel 2: 245/40R18


19. Kontrollere at hjulene på denne bilen har riktig dekkdimensjon
- Utføres. Dekkdimensjonen står skrevet på dekksiden

20. Hvor stor bæreevne må dekkene på denne bilen ha?
- Se og vis i vognkort - Aksler/dekk/felger. Min LI. (lasteindeks/load index)
- Denne bilen skal ha minimum XX LI


21. Kontrollere at bakdekkene har riktig bæreevne
- Utføres. Dekkene viser dimensjonen, med tall- og bokstavkombinasjon.

22. Kontrollere at alle bremselysene virker
- Denne bilen har lysfeilvarsler, som betyr at bilen vil varsle i kjørecomputeren om det er en lyspære som ikke fungerer.
- Dersom du fysisk skal kontrollere, kan kanskje sensor være behjelpelig å trykke på bremsepedalen. Husk; motor/tenning må være på!
- Andre alternativer blir å rygge seg mot en vegg eller vindu, og deretter kontrollere lys i speilene.


23. Er det forsvarlig å kjøre når bremselysene ikke fungerer?
- Nei. Det er ikke forsvarlig. Kanskje har en lyspære sluttet å virke, eller en sikring røket.
- Våre biler har LED-lys, noe som gjør at et verksted må skifte lysene.


24. Kontrollere at nødsignallyset virker (nødblink)
- Slå på lysene ved å trykke på den røde trekanten midt på dashbordet, litt nede til høyre.
- Gå rundt bilen og se at alle lysene blinker, også de i speilhusene.


25. I hvilke situasjoner er det viktig og riktig å benytte nødsignallys?
- Motorstopp, nødstopp, trafikkulykker

26. Kontrollere at nærlys virker, og at det er riktig høyde
- Skru lysbryter til høyre og nærlysposisjon, gå deretter ut for å kontrollere lys. Lyset skal treffe deg omtrent på kneet. Våre biler har LED-lys foran, og automatisk regulering av høyde.

27. Hvilke ulemper kan det ha dersom nærlys er feil innstilt?
- blendingsfare, redusert siktstrekning

28. Kontrollere at kurve/tåkelyset virker?
- Våre biler har ikke kurve/tåkelys foran. Det er ikke påbudt

29. Kontrollere at tåkebaklyset fungerer
- trykk på tåkelys bak ved å trykke på knappen til venstre for lysbryteren. Det skal nå komme opp et oransje ikon for tåkelys inni speedometeret. Ingen varselslampe? Skru lysbryter til nærlys først, og deretter tåkelys bak.
- på våre biler det kun ett tåkelys bak, på venstre siden av bilen. Krafig rødt lys


30. Hvilke ulemper kan det ha dersom du bruker tåkelyset feil?
- sterkt blendende, spesielt i tett og saktegående kø. Dersom bilen du kjører har to tåkelys bak, kan det fremstå som om du bremser kontinuerlig.

31. Kontrollere at parkeringslys, baklys og skiltlys fungerer.
- Skru bryteren fra AUTO og ett klikk til venstre - ikon for parkeringslys.
- Lysene vil nå være på.


32. I hvilke situasjoner er det viktig at parkeringslyset er i orden?
- parkering i mørke uten andre lyskilder
- ved stans til siden for av- og påstigning


33. Kontrollere om bremsekraftforsterkeren virker

34. Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterkeren ikke virker?

35. Kontrollere bremsevæskenivået

36. Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenivået er for lavt?

37. Kontrollere om bremsene har skjevtrekk

38. Hva kan være årsak til skjevtrekk?

39. Kontrollere at varsellampen for tokrets bremsesystemet fungerer

40. Hva vil du gjøre dersom lampen begynner å lyse under kjøring?

41. Kontrollere om varsellampen for ABS virker

42. Er det forsvarlig å kjøre videre dersom varsellampen begynner å lyse under kjøring?

43. Kontrollere at styringen er i orden

44. Hva kan være årsaken til at bilen drar til en av sidene?

45.

46.

47.

48.

49.

50.