Trinnvurdering

Mot slutten av hvert trinn i opplæringen, skal du som elev gjennom en kjøretime som kalles for trinnvurdering. I trafikkopplæringsforskriften står det;Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet … Read moreTrinnvurdering

Priser personbil klasse B

Personbil klasse B kjøretime

KJØRETIME KR 715,- Enkel ordinær kjøretime á 45 minutter. TRINNVURDERING KR 715,- Obligatorisk trinn 2 og trinn 3 SIKKERHETSKURS PÅ ØVINGSBANE* KR 4650,-Obligatorisk kurs på trinn 3. Prisen inkluderer ikke gebyr, og ikke kjøring til og fra banen. SIKKERHETSKURS PÅ VEI KR 8000,-Avsluttende opplæring trinn 4.Totalt 13 undervisningstimer hvorav 4 timer er teoriundervisning i klasserom. … Read morePriser personbil klasse B