Trinnvurdering

Mot slutten av hvert trinn i opplæringen, skal du som elev gjennom en kjøretime som kalles for trinnvurdering. I trafikkopplæringsforskriften står det;Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet … Read moreTrinnvurdering