BERGEN BIL OG MC SKOLE AS
trafikkskolen med fornøyde elever
IMG_20150226_140327.jpg

Tilhenger info kl. BE/B96

Tilhengeropplæring Klasse BE og B96

Visste du at det koster omtrent like mye å “bli tatt” uten gyldig førerkort, som det koster å utvide førerkortet?

Hva er forskjellen på klasse BE og B96?

Hovedforskjellen på klasse B96 og BE er vekt.
Maks tillatt totaltvekt på bil og tilhenger er 4250 kg med klasse B96.
Med førerkort klasse BE kan du trekke høyest tillatt totalvekt som er oppgitt i vognkortet på bilen. De som tidligere har trukket campingvogn med sitt førerkort klasse B, må gjerne utvide sitt førerkort til B96.

Det er ingen forskjell i opplæringen i disse to klassene. Det som derimot er forskjellig, er at man IKKE har førerprøve (praktisk prøve ved Statens Vegvesen) ved ervervelse av førerkort B96.
Man kan uten problemer begynne med B96, for deretter å utvide ytterlig til BE på et senere tidspunkt.

For å få førerkort BE, må du altså gjennom en praktisk prøve ved Statens Vegvesen. Det er heller ingen teoriprøve som må gjennomføres.

For ytterlige spørsmål, ta gjerne kontakt!

Hvis du er usikker på hvilket førerkort du trenger, kan du prøve TILHENGERKALKULATOR hos Statens Vegvesen.

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

På dette trinnet skal du lære deg å bruke bil med tilhengar rent kjøreteknisk, til- og frakopling av tilhenger, rygging med tilhenger og å gjennomføre sikkerhetskontroll/daglig kontroll.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon.

Individuell tilpassing
Hvor mange kjøretimer du må ha, tilpasses behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet!

 Obligatorisk trinnvurdering

  • Den grunnleggende opplæringen blir avsluttet med en trinnvurdering
  • Du og trafikklæreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3  

Trinn 3 Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk.

Du lærer bl.a.

  • å kjøre tydelig,  effektivt og økonomisk
  • å vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper

Individuell tilpassing
Hvor mange kjøretimer du må ha, tilpasses behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk trinnvurdering
Den grunnleggende opplæringen blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4

Trinn 4 Avsluttende del

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du skal bl.a. kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkort. 

  • bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte i god samhandling med andre i trafikken
  • gjennomføre kurs i sikring og merking av last

Obligatorisk kurs i sikring og merking av last

Dette kurset er på 2 timer. Kurset skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last, og til å lære måter å sikre lasten på.

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

Dette kurset er på 3 timer. Det vektlegges å utvikle sin kjørekompetanse og refleksjon over erfaring med å kjøre bil og tilhenger.

Kilde: Statens Vegvesen