BERGEN BIL OG MC SKOLE AS
trafikkskolen med fornøyde elever
tgk.jpg

Trafikalt grunnkurs informasjon

Hva er trafikalt grunnkurs?

Trinn 1 Trafikalt Grunnkurs

Før du kan begynne å øvelseskjøre på trafikkskole eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs.

 • Kurset er obligatorisk og det første trinnet i opplæringen

 • Det er på 17 timer og felles for alle klasser.

 • Kurset skal gi grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører

Du må være minimum 15 år for å gjennoomføre kurset.

Har du førerkort i en annen klasse fra før, trenger du ikke å ta trafikalt grunnkurs 

  Bevis 

 • Når kurset er fullført, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre

 • Tar du kurset i perioden 16. mars - 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, må du se på beviset ditt for å vite når på året, eller hvor lang tid fremover, det er gyldig.

 • Ta mørkekjøringen så snart som mulig. Når du har gjennomført den, får du tilsendt nytt bevis fra Statens vegvesen, og kan øvelseskjøre hele året

 • Beviset og godkjent legitimasjon med bilde må du ha med deg både når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat

 • NB! Dersom du mister beviset - ta kontakt med en av trafikkstasjonene til Statens vegvesen

 • Bevis for trafikalt grunnkurs er også tilgjengelig digitalt på Statens Vegvesen sine nettsider

Innhold

 • Trafikkopplæringen

 • Grunnleggende forståelse for trafikk

 • Mennesket i trafikken

 • Øvelseskjøring og kjøreerfaring

 • Førstehjelp

 • Tiltak ved trafikkulykke

 • Mørkekjøring

  Er du over 25?

 • Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs

 • Førstehjelp og mørkekjøring som er likevel obligatorisk, og må gjennomføres før du tar den praktiske prøve/oppkjøring

 • NB! Ha alltid med legitimasjon når du øvelseskjører

Kilde: Statens Vegvesen