BERGEN BIL OG MC SKOLE AS
trafikkskolen med fornøyde elever
øvelseskjøring_bevis.png

Trafikalt grunnkurs-TABS

Trafikalt grunnkurs fra kr 1250,-

Påmelding til kurs ved Bergen BIL&MC skole

NB: Trafikalt grunnkurs finner du nederst på listen, under mørkekjøringskursene.

Velg kurstype i listen under for å få oppdatert oversikt over kommende kurs.

 Gratis elevpakke til alle trafikalt grunnkurs elever: Speil, magnetisk L-skilt og refleks. Verdi kr 120,-

Gratis elevpakke til alle trafikalt grunnkurs elever: Speil, magnetisk L-skilt og refleks. Verdi kr 120,-

Over kan du melde deg på trafikalt grunnkurs, mørkekjøringsdemonstrasjon og mc-kurs m.flere.

Bergen BIL&MC Skole - trafikkskolen med flest trafikale grunnkurs og fornøyde elever!
Hos Bergen BIL&MC skole får du delta på grunnkurs med engasjerte lærere i et faglig oppdatert miljø. I tillegg har vi gratis elevpakker til våre elever, og en god pris på kursene. 
 

Om trafikalt grunnkurs:

  • Er du under 25 år, må du ta trafikalt grunnkurs før du kan begynne å øvelseskjøre (privat eller ved godkjent opplæringsinstitusjon).

  • Ferdig på 4 dager (uten delen "trafikant i mørket"), ferdig på 5 dager inkl. delen "trafikant i mørket"

  • Er du fylt 25 år, trenger du kun å gjennomføre delene "tiltak ved trafikkulykke( kjent som førstehjelp)" og "trafikant i mørket(foregår i perioden 15. okt-15. mars)"

  • Når kurset er gjennomført vil du få et bevis som du, sammen med godkjent legitimasjon med bilde, må ha med under kjøring.

  • I perioden 15. oktober-15. mars er kurset inkludert delen "trafikant i mørket"(mørkekjøring), mens i perioden 16. mars-14. oktober går kurset uten denne delen.

  • Etter gjennomført kurs vil du finne kursbevis før øvelseskjøring på vegvesen.no/dinside


Finn ditt kurs og meld deg på i dag!

 

Øvelse gjør mester

Statens vegvesen anbefaler at du øvelseskjører minst 140 timer før du kjører opp.

– Øvelseskjøring er viktig for å kunne tilegne seg nødvendig erfaring og trafikkforståelse før du tar førerkortet - derfor oppmuntrer vi alle til å øvelseskjøre. 

 

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs - Med eller uten mørkekjøringsdemo:

Før du kan begynne å øvingskjøre (privat eller ved godkjent opplæringsinstitusjon) må du ta trafikalt grunnkurs. Når kurset er gjennomført vil du få et bevis som du, sammen med godkjent legitimasjon med bilde, må ha med under kjøring. 

Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdelen, vil retten til å øvingskjøre kun være gyldig fram til og med 31. januar året etter. Dette vil framgå av beviset. Når mørkekjøringen er gjennomført vil det ikke være noen tidsbegrensning på beviset. 

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor), kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler: 

•  Trafikkopplæringen

•  Grunnleggende forståelse for trafikk

•  Mennesket i trafikken

•  Øvingskjøring og kjøreerfaring

•  Førstehjelp

•  Tiltak ved trafikkulykke

•  Mørkekjøring

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og er utgangspunktet for videre opplæring. 


Spørsmål og svar om trafikalt grunnkurs:

Kan foreldre eller foresatte være med på trafikalt grunnkurs? 
Svar: 
Regelverket regulerer antall elever som kan være tilstede på kurset (16). Foreldre/foresattes deltagelse på trafikalt grunnkurs i en slags observatørrolle vil således være opp til opplæringsinstitusjon å avgjøre. Deres eventuelle deltagelse må selvfølgelig ikke innebære at målene i trafikkopplæringsforskriften og tilhørende læreplaner ikke blir oppfylt. Det kan imidlertid presiseres at Statens vegvesen vil oppfordre til at foreldre/foresatte deltar på den delen av trafikalt grunnkurs som omhandler øvingskjøring. 


Jeg har inndratt førerrett i klasse T, og etter at inndragningstida er over ønsker jeg å øvingskjøre i kl B. Må jeg ha trafikalt grunnkurs? 
Svar: 
Du behøver ikke trafikalt grunnkurs før øvingskjøring i klasse B, dersom du har fått tilbake førerretten i klasse T. Men du må ta deler av trafikalt grunnkurs før førerprøven (kjøring i mørket og førstehjelp). 


Hvorfor må ikke de som har mopedførerbevis, førerkort for mopedbil, traktor, snøscooter eller motorsykkel ta trafikalt grunnkurs? 
Svar: 
Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring. Dersom du har førerett i en annen klasse på bakgrunn av obligatorisk opplæring eller føreprøve antas det at slike ferdigheter allerede er mer eller mindre på plass. Innehavere av mopedførerbevis, førerett i klasse M 146 (tohjuls moped på bakgrunn av opplæring og evt førerprøve), S (snøscooter) og T (traktor) må likevel ha opplæring i kjøring i mørket og førstehjelp før de kan gå opp til førerprøven. 


Når kan jeg tidligst starte på trafikalt grunnkurs? 
Svar: 
Når du har fylt 15 år. Dersom trafikalt grunnkurs gjennomføres i det offentlige skoleverket kan det gjennomføres i 10. klassetrinn, selv om man ikke har fylt 15. 


Er det eksamen på trafikalt grunnkurs? 
Svar: 
Nei. 


Kan jeg ta kjøretimer ved trafikkskole før jeg har tatt det trafikale grunnkurset? 
Svar: 
Nei, det kan du ikke, med mindre du har førerkort i annen klasse. Førerkort for tohjuls moped på bakgrunn av alder gir ikke fritak. 


Kan jeg ha fravær på deler av trafikalt grunnkurs og likevel få utstedt bevis? 
Svar: 
Nei, selv ikke med legeattest. Har du fravær på deler av kurset må dette tas igjen før du kan få utstedt beviset. 


Hvis jeg tar trafikalt grunnkurs i den lyse årstiden får jeg da kursbevis uten å ha gjennomført kurs i kjøring i mørket? 
Svar: 
Ja, men opplæring i kjøring i mørket må da tas på et senere tidspunkt. 


Hva inneholder trafikalt grunnkurs? 
Svar: 
Kurset er på 17 timer, og inneholder følgende tema: Trafikksystemet, lover og regler, førers ansvar, førstehjelp, og kurs i kjøring i mørket.