Retningslinjer

Våre retningslinjer


Velkommen som elev ved Bergen BIL&MC skole AS

Vi hos Bergen BIL&MC skole setter stor pris på at du har valgt oss som din trafikkskole!

For oss medfører dette et stort ansvar, og vi skal gjøre vårt ypperste for at du som elev skal bli fornøyd.

Vårt mål er at du, etter endt opplæring, skal bli en trygg og selvstendig trafikant.

Som ny elev er det mye viktig informasjon, og mange nye inntrykk. Vi vet også at du som fersk elev ikke helt vet hva du har i vente, og skal prøve å hjelpe deg godt på vei.

Lykke til!


VIKTIG!

Dersom du som elev er under 18 år, trenger vi som trafikkskole en fullmakt/samtykke fra en eller begge foreldre, som kan stå ansvarlig for evt. økonomiske utfordringer.

Vi har laget et digitalt samtykkeskjema som din(e) foresatt(e) må fylle ut og sende til trafikkskolen. Les mer lenger nede i retningslinjene våre.

Innhold i skolereglement og retningslinjer;

Betalingsbetingelser
All kjøring må være betalt i god tid før førerprøven. Vi anbefaler at du følger med på din elevsaldo gjennom Dine elevsider. Du kan velge om du vil betale på kontoret vårt eller via nettbank. Vi tar imot de fleste betalingskort ved vårt kontor.

Timebestilling og avbestilling
Du kan avtale timer ved kontoret, men det skjer helst ved direkte avtale mellom deg og din trafikklærer. Vi anbefaler at du kjører en til to ganger i uken med trafikklærer, men dette kan variere avhengig av behov. Det er anbefalt at du gjennomfører dobbelttimer (90 min), da læringsutbytte blir best innenfor denne tiden.

Varighet enkel kjøretime: 45 min
Alternativ varighet kan være 60 minutter og 90 minutter, avhengig av øvelse.
Vi henter deg selvfølgelig etter avtale, så langt det lar seg gjøre.
Dersom du ikke møter til avtalt time, må du likevel betale for denne timen.
Dette forutsetter at du ikke har avbestilt timen innenfor avbestillingsfrist.

Avbestilling skjer senest 24 timer før kjøretimen, men det er spesielle regler for avbestilling av obligatoriske kurs som sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på veg

  • Avbestillingsfrist kjøretime er 24 timer før timens oppstart

  • Avbestillingsfrist sikkerhetskurs på bane er to virkedager før kl 12:00

  • Avbestillingsfrist sikkerhetskurs på veg er to virkedager før kl 12:00

  • Avbestillingsfrist førerprøve er to virkedager før, og gjøres på nettsidene til Statens Vegvesen eller ringer 22073000. (Husk å gi beskjed til din trafikklærer dersom du ønsker å avbestille).

Avbestilling skjer direkte med din trafikklærer!

Samtykkeskjema for foresatte

Vi har som trafikkskole et stor ansvar for våre elever, ved at det skal være trygt og godt å gjennomføre trafikkopplæringen hos oss, både trafikalt og økonomisk.

Vi har derfor laget et samtykkeskjema hvor du som foresatt for eleven, må fylle ut informasjon som vi trenger. Dersom eleven ikke betaler tilbudspakke eller annen forhåndsbetaling, vil opplæringen bli gjennomført med kreditt. Når eleven registrerer seg, og vi ser at han/hun er under 18 år, vil vi be om samtykke fra en eller flere foresatte. Foresatte vil bli registrert som kontaktperson og (hvis ønskelig) fakturakontakt.

Retningslinjer for pakketilbud
I forbindelse med våre pakketilbud, gjelder dette elever som skal gjennomføre full eller tilnærmet full opplæring* ved trafikkskolen.
Dette innebærer blant annet at man ikke kan kjøpe pakketilbud dersom man har; (1) gjennomført obligatorisk kurs som sikkerhetkurs på øvingsbane, sikkerhetskurs på veg ved en tidligere anledning og/eller ved annen trafikkskole. (2) skal ha innbytte fra annet land uten krav om obligatoriske kurs som sikkerhetskurs på øvingsbane, sikkerhetskurs på veg.

*Med tilnærmet full opplæring, menes at eleven ikke har startet sin opplæring på trinn 3 og den trafikale delen. Elever som har gjennomført trinnvurdering trinn 2 ved en tidligere anledning og/eller ved annen trafikkskole vil likevel være berettiget rabatt/bonus ved kjøp av tilbudspakke.

Det tilbys kun én pakke pr. elev, og den kan ikke kombineres med andre tilbud, annet enn vervekampanje.

Pakkene gjelder ikke førerkortklassene BE, B96, A1, A2 eller A. Kun kl B og Baut.

Bompenger og Bomringen i Bergen og omegn
Trafikkskolebransjen i Bergen har blitt enige om å legge til et ekstra gebyr som innbefatter bompenger.
Det innebærer at du som elev blir belastet med kr 750,- ekstra i din trafikkopplæring. Dette vil bli lagt til når du gjennomfører trinn 4.

Informasjon og nyttige tips til kjøreopplæringen
For oss er det viktig at du får en god trafikkopplæring. For å oppnå best mulig resultat, er det viktig at du er godt forberedt til kjøretimene. Etterarbeidet er også viktig, og mengdetrening etter hver kjøretime er å anbefale. Still gjerne spørsmål underveis i opplæringen. Husk at vi er her for å hjelpe nettopp deg!


Faglig leder ved Bergen BIL&MC skole er;
Aleksander Avsnes
tlf: 934 63 726

Åpningstider kontor:
man - fre 10:00 -17:00
tors: 10:00 - 18:00
lør: 11:00 - 15:00

Åpningstider kan endres til høytider.

Søknad om førerkort og «Din side» på Statens Vegvesen
Husk at du må fylle ut søknad for den klassen du ønsker førerkort for, og dette gjøres på nett gjennom
Statens Vegvesen sine nettsider. Innlogging skjer ved hjelp av offentlige tjenster som BankID, osv.

Dersom du benytter synskorreksjon som briller eller linser, må du skaffe en offentlig godkjent optikerattest for å kunne bestille førerprøve. Denne tar du med deg til trafikkstasjonen når du tar teoriprøven.

Bevis for øvelseskjøring er tilgjengelig digitalt på Din side.

På denne siden kan du også følge med på alt som blir registert godkjent av opplæringen du gjennomfører hos oss. Husk at all obligatorisk opplæring skal vært gjennomført og godkjent minimum tre dager før førerprøven! Det er viktig at du som elev kontrollerer dette!

Dersom det mangler godkjent obligatorisk opplæring, vil du som elev dessverre bli avvist ved trafikkstasjonen ved førerprøve.

Forespørsler og klage
Forespørsler og klager skal først og fremst rettes til skolen faglige leder. Vi vil gjøre vårt ypperste for at du
skal bli fornøyd, og er det noe du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne vite det! Vi ønsker alltid å bli bedre!


Målet med trafikkopplæringen
Vårt mål samsvarer også med målene som er satt av vegdirektoratet.
Du skal tilegne deg de kunnskaper, ferdigheter og selvinnsikt, risikoforståelse og erfaring, som er nødvendig for at du skal kunne kjøre på en måte som;
- er trafikksikker
- gir god samhandling med andre trafikanter
- fører til god trafikkavvikling
- tar hensyn til helse, miljø og andres behov
- er i samsvar med trafikkregler

Privat øvelseskjøring
Vi anbefaler at du opprettholder kjøretreningen etter hver kjøretime. Ta med deg ledsager ut i bilen, og fortsett å trene på det du og din trafikklærer har vært gjennom. Vi er gjerne behjelpelig med tips og triks til øvelseskjøring, og anbefaler alle ledsagere til å bli med på kjøretimer underveis i opplæringen. Vi har laget en egen nettside om privat øvelseskjøring.

Førerprøve
Det er Statens Vegvesen som gjennomfører førerprøvene i alle klasser - både teoretisk og praktisk.
Til førerprøven benytter du den bilen som du har gjennomført opplæringen i, slik at du har god kjennskap til kjøretøyet.

Teoriprøve
Teoriprøven avlegges på trafikkstasjonen, og krever ingen timebestilling. Husk å søke om førerkort først!
Det er viktig å forberede seg godt før teoriprøven, ved hjelp av teoriboken og teoriprøver på nett. Vi selger bøker, og du kan også ta teoriprøver gratis ved våre lokaler på Danmarks plass. Det finnes også nettbaserte teorikurs som teoritentamen.no.

Vi anbefaler at du gjennomfører teoriprøven så tidlig som mulig, men det er ikke mulig å ta den før 6mnd før fylte 18 år!

Praktisk prøve
Førerprøven gjennomføres ved trafikkstasjonen, og du som elev regnes som fører av bilen.
Den dagen du skal kjøre opp, vil du normalt sett gjennomføre en oppvarmingstime i forkant av selve førerprøven. På trafikkstasjonen betaler du gebyr for førerprøve til Statens Vegvesen, og dette kan kun betales med kort. Det er også viktig og ha med gyldig identifikasjon.

Kjøringen foregår etter en kjørerute som er planlagt på forhånd, av Statens Vegvesen.

Trafikkstasjonene har flere ruter som datasystemet velger bland, og du vil få kontinuerlig beskjed fra sensor om hvor du skal kjøre. Du trenger med andre ord ikke å planlegge hvor du skal kjøre.


Innhold i opplæringen kl. B (personbil)

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mørkekjøring

Trinn 2: Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 3: Trafikal kompetanse, inkl sikkerhetskurs bane

Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg, selvstendig kjøring.


Innhold i opplæringen kl. A/A2

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mørkekjøring

Trinn 2: Motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhets og opplæring

Trinn 3: Trafikal del

Trinn 4: Avsluttende opplæring


​Innhold i opplæringen kl. BE/B96

Obligatorisk opplæring for utvidelse fra kl B til B kode 96 eller BE innebærer følgende;

Trinnvurdering 45 minutter, 2stk, både kjøretøyteknisk og trafikalt.

Lastsikringskurs og sikkerhetskurs på veg.


Våre nettsider
www.bilmc.no finner du mye nyttig informasjon om opplæringen, trafikkskolen, elevsider, sikkerhetskontroll, kjøreruter for øvelseskjøring, priser, m.m.

Vervekampanje
Hvis du verver en venn eller bekjent, får både du og den du verver, én gratis kjøretime (45 min.). Verving gjelder kun nye elever, som begynner med kjøretimer hos oss

Taushetsplikt
Skolens ansatte har yrkesmessig taushetsplikt

Forsikring
Når du som elev kjører hos oss, vil du være forsikret gjennom trafikkskolen. Dersom det skulle skje noen uhell, vil det dermed dekkes av vår forsikring.

Ta kontakt
Ønsker du gratis teoriprøver, å sende søknad om førerkort - eller annen nyttig informasjon?
Ikke nøl med komme innom oss på Danmarksplass, så hjelper vi deg så godt vi kan!

Annen praktisk informasjon
Når du gjennomfører obligatorisk opplæring, skal dette registreres i Statens Vegvesens egne systemer. Dette gjøres slik at samtlige godkjente trafikkskoler i landet kan sjekke hvilken obligatorisk opplæring du har gjennomført. Det er også dette systemet Statens Vegvesen bruker til å sjekke at du har gjennomført alt du skal.

Dersom det mangler innmelding av obligatorisk opplæring, vil du risikere å bli avvist den dagen du skal kjøre opp. Statens Vegvesen vil riktignok sende ut mail og/eller sms om manglende obligatorisk opplæring, som gjør at dette må gjennomføres og/eller meldes inn i forkant av førerprøve.


Husk at du som elev må undersøke at dette er meldt inn på vegvesen.no.

Lykke til med opplæringen!